Cocemfe Valencia
FEDERACIO DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I ORGÀNICA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
Entitat Declarada d'Utilitat Pública. Membre de:
Seguix-nos en:
Preguntes Freqüents al voltant de la Discapacitat
  1. Procés de solicitud del Certificat de Discapacitat
  2. Ajudes Personals Promoció Autonomia Personal per a Persones en Diversitat Funcional
  3. Ajudes per a l'Atenció Especialitzada en Centres Residencials
1. Procés de solicitud del Certificat de Discapacitat

Procediment
Imprés de solicitud
Informe mèdic
Informe psicològic

2. Ajudes Personals Promoció Autonomia Personal per a Persones en Diversitat Funcional

Informació

3. Ajudes per a l'Atenció Especialitzada en Centres Residencials

Informació
Cocemfe Valencia
Entitats Finançadores
Entitats Colaboradores
Cocemfe Valencia

©COCEMFE Valencia 2012 Aviso Legal / Política de Privacidad