Incompleta eixida de Frater

Juan J.Moreno

El passat 22 de juny sis interns de la Residència Frater van decidir Assistir a la representació de l’obra Test & Me, de Juanjo Rico, en el Teatre Martí i Soler del Palau dels Arts de València, a càrrec dels alumnes del Centre de Dia de la Creu Roja al carrer Serradora de València, entre els quals es trobava un altre intern de la residència.

En el mitjà de transport amb el qual comptaven només hi havia espai per a tres cadires de rodes i el desplaçament va haver d’organitzar-se en dos grups. A l’arribada del primer van començar les dificultats, ja que la plataforma elevadora per a eixir del transport va deixar de funcionar automàticament i l’eixida de dos interns del primer grup va haver de realitzar-se accionant la plataforma de forma manual.

El segon grup, amb altres tres interns, no va poder eixir de la furgoneta de transport perquè la plataforma elevadora ja no va funcionar ni de manera manual, per la qual cosa aquests tres interns van haver de tornar a la residència i no van presenciar l’espectacle.

Acabat aquest, va caldre decidir de quina manera anaven a tornar a casa els tres interns que sí que van presenciar l’obra, optant per buscar un taxi per a cadires de rodes. A l’arribada del taxi, que només tenia espai per a transportar una cadira, va tornar a casa un dels dos i el segon va haver d’esperar que el taxi tornara al Palau.

Nou Taller d’Ocupació 2.0 en COCEMFE València.

        COCEMFE València continua realitzant accions formatives amb les usuàries inscrites en el Projecte “Itineraris d’inserció per a dones amb Discapacitat” finançat per Fons Social Europeu i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

        L’acció formativa de hui ha sigut el Taller de Cerca d’Ocupació 2.0.

        Un grup de beneficiàries han rebut formació durant tot el matí sobre els principals recursos disponibles en la xarxa per a la cerca d’ocupació, donant-li importància als recursos específics que tenen al seu abast per al col·lectiu de persones amb certificat de discapacitat.

El programa seguirà les pròximes setmanes amb més sessions individualitzades amb l’equip d’orientadores i amb un nous Tallers impartits pel nostre equip tècnic i empreses col·laboradores.

        

Nova sessió de la Comissió de Sanitat de COCEMFE València (CSdCV)

La Comissió de Sanitat de COCEMFE València (CSdCV), es va reunir dimarts passat 2 de Juliol, com és habitual cada primer Dimarts de mes, per a tractar aquells temes Sociosanitaris que preocupen les entitats Socials.

El temes tractats mes importants van ser:

La participació en la X Jornades del Pacient a l’Hospital General.

Aprovació del projecte “Coneix la nostra realitat”

Continuem tractant el greu problema de deshumanització per part del personal sanitari o la inoperància del Protocol d’Atenció Sanitària en horari lectiu per a infantils amb necessitats sanitàries (Llei de Salut Escolar, Art. 59), un protocol que segueix sense complir-se, sobretot estant tan a prop el nou curs escolar.

Aquests i altres temes de gran importància es tracten en les trobades mensuals de la Comissió de Sanitat de COCEMFE València.

Des de la comissió us desitgem un fresc i divertit estiu, us animem a participar en les nostres reunions i recordar-vos que podeu fer-nos arribar les vostres inquietuds al correu de la comissió.

Comisiónsanidad@cocemfevalencia.org

COCEMFE València està desenvolupant el Programa “Buscant ocupació en l’era digital per a persones amb discapacitat”.

        COCEMFE  València  està  duent  a  terme  durant  2019  un  programa d’Itineraris Soci-laborals per a persones amb discapacitat que es troben en desocupació i que a més presenten altres situacions de vulnerabilitat, amb l’objectiu   de   millorar   la   seua   ocupabilitat,   desenvolupant   activitats encaminades  a   orientar,  formar, capacitar, motivar, potenciar la seua autonomia i donar suport a el seu desenvolupament competencial i psicosocial.   

         El programa “Buscant ocupació en l’era digital”, s’està executant gràcies a la subvenció de 32.768€ procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 

El programa proporciona a les persones amb discapacitat una atenció integral que done resposta a les seues necessitats, abordant tant aspectes d’orientació laboral i formació en competències (competències soci-laborals i competències digitals), com a aspectes més purament socials i/o psicològics.

De gener a juny s’han realitzat 20 itineraris soci-laborals (20 persones discapacitat), 9 dones (45%) i 11 homes (55%), realitzant 125 atencions individuals i 6 tallers en competències.

Nou taller de habilitats socials en cocemfe Valencia.

         En   Cocemfe   València   hem  realitzat   un   nou    taller    pertanyent    al   programa    d’Itineraris    Individualitzats   “Buscant   ocupació   en    l’era  digital”  finançat  per  la  Convocatòria  IRPF  de  la  Generalitat  Valenciana. 

          En   aquesta  ocasió  hem   treballat  les   habilitats   socials   bàsiques necessàries  per a  afrontar  de forma reeixida una entrevista de treball  i  la seua posterior inserció laboral, hem aprés de forma  dinàmica els  diferents  components  de  les  HHSS  com la comunicació verbal i no verbal (postural corporal, contacte visual, elements  paraverbales) o  l’escolta activa. 

          La   metodologia   ha   sigut   participativa   realitzant    role    playing d’entrevistes simulades i posant en pràctica l’aprés en el taller.

         Estem  molt  contents  per  l’interés  que  han  mostrat  els  assistents i la valoració positiva que han fet de l’activitat.  

     

Frater al parc de bombers

     Sis  interns en la residència Frater i tres cuidadores van realitzar una visita  durant  el  matí  al  Parc de Bombers de  l’Avinguda de la Plata de València. El motiu  era  assistir  a  la  jornada didàctica  proposada pel  cos de la ciutat de València. 

      Tres  agents  del  cos  de  bombers  i  protecció  civil de  València es  van encarregar  d’explicar  a  els  interns  de  Frater la  composició  i evolució del foc  en  incendis  exteriors  i  interiors,   insistin  en  la  necessitat de tancar i segellar portes i finestres de l’habitatge en casos d’incendi. 

Després, van explicar  amb  quines armes i utensilis compten per a enfrontar-se a  aquests  successos, i  els interns van poder comprovar el  funcionament de  les  màscares  d’oxigen  i  els  visors  tèrmics. Llavors  es  va  comentar  la col·laboració amb l’ONCE per a incrementar el  coneixement i informar de l’ús del  sentit de  l’oïda  per  als  bombers. Després es va realitzar la visita al parc i els interns van poder pujar als camions com si anaren a atendre una alerta.   

 

Entre les eines dels bombers es trobava  el vestit  oficial, que va haver de  provar-se una de les cuidadores amb  excessiu pes.  A continuació, van  aprendre a utilitzar les mànegues per a sufocar un incendi simulat dins de les instal·lacions del parc.

Finalment, un agent comentava que s’està estudiant a l’ajuntament donar un canvi a les visites, i ser els bombers els que vagen a les residències de persones amb discapacitat i major edat a donar les conferències en lloc de traslladar-se els col·lectius al parc de bombers per a escoltar-les, comentant que d’aquesta manera els bombers poden comprovar in situ les condicions i formes d’evacuació en cas de sinistre.

COCEMFE València està desenvolupant el Programa de Vida Independent per a persones amb gran discapacitat

   COCEMFE  València  està  duent  a  terme  durant  2019  un programa dirigit a  persones  amb  gran  discapacitat  física  i/o  orgànica,  amb  l’objectiu  de millorar  la  seua   qualitat   de   vida   i   el   desenvolupament   d’una    vida independent, les conseqüències   de  la  qual   incideixen  de  forma  rellevant  en  el  desenvolupament  de  la  seua vida diària. 

El programa “Per una Vida Independent per a persones amb gran discapacitat física   i/o   orgànica”,  s’està  executant  gràcies  a  la  subvenció  de  31.332€ procedent  de  la  Convocatòria  per  a  la  realització  de  programes  d’interés general  per  a  atendre  finalitats  de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària  del  0,7%  de  l’Impost  sobre  la Renda de les Persones  Físiques en la  Comunitat  Valenciana,  de  la   Vicepresidència   i   Conselleria  d’Igualtat  i Polítiques  Inclusives.

El programa fomenta l’autonomia personal i la vida independent a través de la prestació  de  serveis  que  atenen  professionalment  i  des d’una perspectiva integral, a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica, sempre dins de l’entorn    propi    i    amb    intervencions    comunitàries     que   potencien   el desenvolupament  d’una  vida autònoma, partint de l’establiment del benestar bio-psicosocial de la persona. Serveis tals com el de suport en activitats de la vida diària bàsiques i avançades, suport psicològic individual i grupal, teràpia ocupacional i transport adaptat. 

De  gener  a  juny  s’ha  atés  21 persones amb  gran  discapacitat, oferint 820 serveis que sumen un total de 835 hores d’atenció directa. 

COCEMFE València ha desenvolupat el Projecte Foment de l’Autonomia Personal per a persones amb gran discapacitat física.

 

COCEMFE   València  ha  desenvolupat  el  projecte  “Foment de  l’Autonomia Personal  per a persones amb gran discapacitat física”, amb el qual s’ha atés 58 persones amb  gran  discapacitat,  facilitant-los serveis professionals que emplenen les ajudes necessàries per al desenvolupament de les activitats de la  vida  diària  punt  a nivell  personal,  sanitari, social, laboral, etc. 

  Aquest  projecte  s’ha  executat  gràcies  a  la  subvenció  de  36.000  euros procedent de la  Convocatòria  “Promoció de  l’Autonomia personal i atenció a l’envelliment, la  discapacitat i a  la malaltia 2018” en el marc del Programa d’Ajuda a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació Bancària “la Caixa”, i a altres subvencions públiques i privades. 

En  el  projecte que ha prestat un total de 10.546  serveis  integrats  que s’han  anat  articulant  individualment, oferint a la persona  amb  gran discapacitat, la possibilitat  de  realitzar  de  forma independient aquelles activitats  per  a  les  quals  requeria  ajuda de tercera  persona, proporcionant-los   una millora en la qualitat  de  vida  tant  a  elles  com  als  seus  familiars  de  suport. En ell  s’han  prestat  serveis  professionals tals com; suport en activitats d’higiene i neteja personal, suport en la rehabilitació, informació, orientació  i  suport  en  la  cerca  de  recursos; suport en la utilització de sistemes alternatius de comunicació; acompanyament; respir familiar, suport psicològic individual i grupal i teràpia ocupacional.

Sessió formativa sobre gestió de subvencions per a les nostres Associacions.

Ahir es van reunir en les nostres instal·lacions de COCEMFE València un grup de professionals pertanyents a alguna de les nostres entitats federades per a realitzar una  sessió  informativa  impartida pel  personal  tècnic  de  l’àrea de gestió  Lucía  Gonzales  i Amparo Benacloch.

L’objectiu de  la  sessió  ha  sigut  millorar  els  coneixements  sobre la gestió, avaluació i  justificació. 

COCEMFE   València   és   beneficiària  de  subvencions  per  a  l’execució  de projectes  a  través  de  la   convocatòria  de  l’IRPF  2018  de   la   Conselleria d’Igualtat  i  Polítiques  Inclusives  en  l’Eix   de  Diversitat  Funcional. 

 

Els 21 programes desenvolupats gràcies a aquesta subvenció estan sent executats en enguany 2019 per 16 associacions federades i COCEMFE València. 

COCEMFE València, com a entitat beneficiària i Federació que acull a totes aquestes Associacions, dona suport a el desenvolupament dels programes executats amb càrrec a la convocatòria de l’IRPF.

Gràcies a TOTES LES ASSOCIACIONS PARTICIPANTS pel vostre esforç i dedicació!  TDI; ADEMVA; AFQCV; ACVEM; AETH CV; AFENMVA; APADICC; AUXILIA; RETINA CV; TETRASPORT; AXEM 13; APGS; ADAI CV; AVAC; ASEM CV; ADERES.

COCEMFE VALÈNCIA imparteix un taller d’ORIENTACIÓ LABORAL per a usuaris de la AECC

Dijous passat dia 27 de Juliol ens vam desplaçar a la seu a València de AECC (Associació Espanyola contra el Càncer) per a impartir un taller d’Orientació Laboral.

El nostre objectiu principal per a aquest taller era intentar que els assistents tocaren novament la realitat referent a la cerca d’ocupació, que se situaren i saberen per on  començar, com  i  on buscar  ocupació  tornant a  agafar les regnes de la seua vida.

Teresa  Martínez,  tècnic en  Integració  laboral de  Cocemfe   València va ser l’encarregada  d’impartir-ho,  aportant  també  les seues vivències en primera persona dins d’aquest col·lectiu.

Des  d’ací   agraïm    a  els  assistents  la  seua  bona  predisposició, la  seua il·lusió i  interés,  la qual cosa ens va permetre  desenvolupar  un  taller actiu,  dinàmic i totalment participatiu.