COCEMFE València informa, orienta i assessora sobre discapacitat

COCEMFE València ha desenvolupat durant el 2018 el projecte “Punt d’informació especialitzat sobre discapacitat”, amb el que s’ha atés a 790 persones amb discapacitat, familiars i professionals d’este àmbit, en consultes sobre diferents temàtiques referent a la discapacitat (recursos, prestacions, transport, accessibilitat, vivenda, oci, etc) ; i classificades en; 187 atencions presencials, 443 en atenció telefònica i 160 en atenció via email.

Este projecte ha actuat com a mediador davant de la multiplicitat i dispersió de la informació sobre discapacitat, recopilant-la, sistematitzant-la i difonent-la i per un altre costat l’acompanyament per a la gestió de tràmits i recursos a persones amb discapacitat que requerien d’este tipus de servici.

També es van dur a terme reunions d’organització i planificació d’activitats d’informació i sensibilització amb les associacions; reunions professions amb els equips de les entitats federades i reunions de comissions de treball (salut, accessibilitat, residències, dona, etc).

Este projecte s’ha dut a terme gràcies a la subvenció de 20.000 euros procedent de la Convocatòria del Pla de Prioritats de Fundació ONCE, i a altres subvencions públiques i privades.

COCEMFE València ha dut a terme 3 programes de suport i atenció sociosanitària, foment de la vida independent i cooperació, per a persones amb discapacitat.

COCEMFE València ha dut a terme durant 2018 tres programes dirigits a persones amb discapacitat física i orgànica, atenent a les seues necessitats sociosanitàries, d’informació i de transport, millorant així la seua qualitat de vida.

Estos tres programes “Foment de l’autonomia personal per a persones amb gran discapacitat física, “Punt d’Informació Especialitzada en discapacitat” i “Transport Adaptat, Independència Assistida i Autonomia Personal”, s’han executat gràcies a les subvenció de 189.6010 Euros procedent de la Convocatòria per al desenvolupament de programes i servicis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, entre altres.

En el programa “Foment de l’autonomia personal per a persones amb gran discapacitat física” s’ha prestat atenció sociosanitària a 58 persones amb discapacitat en el domicili (10.546 servicis prestats en tot l’any) , millorant l’autonomia personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat i afavorint així la permanència en el seu entorn en què desenvolupa la seua vida.

En el programa de “Transport Adaptat, Independència Assistida i Autonomia Personal”, s’ha prestat servicis de transport adaptat a 69 persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (3.255 servicis de trasllats prestats en tot l’any) que, per diverses causes, tenien dificultat per a utilitzar el transport públic col·lectiu de forma independent, inclús quan era accessible, afavorint així la seua autonomia personal.

En el programa “Punt d’Informació Especialitzat en discapacitat” s’ha oferit una atenció social individualitzada sobre informació i assessorament referit a temes d’interés del col·lectiu de persones amb discapacitat física i orgànica; ajudes tècniques, legislació, accessibilitat, recursos, prestacions, pensions, voluntariat, associacionisme, etc, amb un total de 790 consultes d’informació ateses i resoltes en tot l’any.

COCEMFE València desenvoluparà 3 programes d’atenció sociosanitària i d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat

COCEMFE València portarà a terme durant 2019 tres programes dirigits a persones amb discapacitat física i orgànica i familiars, amb l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida, atenent a les necessitats sociosanitàries i d’inserció sociolaboral que presenten.

Aquests tres programes “Per una vida independent per a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica”, “Descans i suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència” i “Buscant ocupació en l’era digital”, s’executaràn gràcies a les subvenció de 91.713EUR procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre a fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, entre altres.

En esta convocatòria i en l’eix de persones amb diversitat funcional s’impulsen projectes que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida, autonomia personal i la inclusió social de les persones amb diversitat funcional y/o amb discapacitat afavorint la seua permanència en l’entorn en què desenvolupen el seu projecte vital; el suport i descans per a les famílies cuidadores que tenen a càrrec seu persones amb diversitat funcional i/o amb discapacitat, afavorint la seua permanència en el domicili familiar; i projectes que promouen l’accés a servicis de formació i orientació professionals a l’ocupació ordinària.

1º REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SANITAT DE COCEMFE VALENCIA EN 2019

Ahir Dimarts dia 8 es va celebrar en les instal·lacions de COCEMFE VALÈNCIA, la primera reunió de la comissió de Sanitat del present exercici 2019.

En la reunió es van poder tractar temes com  projectes i actuacions a realitzar durant el primer trimestre de l’any, evolució del projecte “Coneix la nostra realitat” o precs i preguntes que pogueren sorgir de les entitats.

Des de COCEMFE València volem agrair a les entitats participants el seu inestimable i valuosa col·laboració.

COCEMFE València ha desenvolupat el projecte “Foment de la participació associativa entre ciutadania i discapacitat”.

El projecte “Foment de la participació associativa entre ciutadania i discapacitat” s’ha dut a terme, gràcies a la subvenció de 2.500EUR procedent de la Convocatòria de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenrotllament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l’associacionisme de l’Ajuntament de València, Regidoria de Participació ciutadana i Acció Veïnal, entre altres.

El projecte ha enfortit la participació associativa de les persones amb i sense discapacitat, resolent les dificultats que impedien i dificultaven la seua plena participació, creant sinergies de treball entre les associacions de discapacitat física i orgànica i de les associacions ubicades en el barri de Nou Moles (associació de veïns, de majors, esportives, culturals i socials, etc) i la ciutadania en general, a fi de sumar resultats en el treball que es du a terme de manera individual en cada associació.

En el projecte s’han dut a terme reunions mensuals (Comissions de treball) com un espai d’intercanvi d’informació, propostes i activitats sobre accessibilitat, sanitat, dependència, etc.; difusió de tota la informació generada en cada reunió i una trobada d’intercanvi associatiu d’experiències entre les associacions de discapacitat física i orgànica (federades a COCEMFE València) , i altres associacions de tipologies distintes com lúdiques, culturals, veïnals, etc., amb l’objectiu de fomentar la sensibilització cap al col·lectiu de discapacitat.

Este projecte és possible gràcies a la col·laboració de

Els interns de la Residència Frater disfruten des de fa un parell de setmanes d’una nova dieta dissenyada per una dietista tal com demanda la Conselleria de Benestar Social

La dieta BASAL tindrà una aportació calòrica mitja de 2000 quilocalories diàries, repartides en proteïnes (15-20% del valor calòric total) , greixos (30-35% del valor calòric total) i hidrats de carboni (50-55 % del valor calòric total).

En la dieta s’ha d’evitar l’excés de greixos (sobretot saturades) i de colesterol i reduir l’aportació de sucres refinats. 

En la mateixa línia, els responsables de la residència busquen un/a logopeda i un/a fisioterapeuta que oferisca els seus servicis als 14 residents.

El que continua funcionant, al no precisar del concurs d’un altre especialista, és el programa d’Oci i temps lliure, amb el qual des de principis de novembre s’estan desenvolupant eixides:

 Primer, van ser cinc interns a disfrutar del concert de FSO (Film Sinphony Orchestra) homenatge a John Williams en el Palau de la Música i a Espai Rambleta a la representació de l’obra Sugar. “Con Faldas y a lo loco”, basada en el clàssic cinematogràfic de Billy Wilder; al final del mateix mes van ser sis els interns que es van desplaçar als cines Lys per a la projecció de la pel·lícula “Bohemian Rapsody”, basada en la història del grup musical “Queen”; com els van presentar en el concert Live Aid for África i, finalment, han sigut 7 interns els que van disfrutar de l’obra “;El llac dels cisnes”, també en l’Espai Rambleta, a càrrec de Russian Classic Ballet.

 

Jornada de Clausura en el ” Programa d’Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral de Dones amb Discapacitat”

Ahir ens despedim de les nostres xiques i concloem uns mesos de treball intensiu i molt productiu en el Programa d’Itineraris d’Inserció Sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social.
 
Les dones del Programa d’Itineraris integrats per a Dones amb discapacitat han destacat la bona atenció rebuda i la implicació del personal tècnic de COCEMFE València amb cada una d’elles.
Per la nostra part, agrair el nivell de participació, el gran interés mostrat en totes les activitats que els hem proposat i la gran satisfacció de veure com han millorat les seues condicions de vida a nivell personal, social i laboral o almenys això és el ens han transmés.
 
Entre els seus desitjos de 2019 inclouen continuar participant en activitats de COCEMFE València
"Actuació cofinanciada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020"

Acció Formativa “Taller pràctic d’entrevista de treball” amb la col.laboració de INTEGRA CEE

TALLER DE ENTREVISTA DE TRABAJO

Des de COCEMFE VALÈNCIA continuem impartint els nostres tallers dins del Programa d’Itineraris d’Inserció per a dones amb discapacitat. El divendres passat dia 14 es va celebrar el TALLER PRÀCTIC D’ENTREVISTA.

Per a este taller comptem amb la col·laboració inestimable de GRUP INTEGRA, que va participar realitzant entrevistes individuals a cada una de les nostres usuàries per a ofertes que estaven gestionant en este moment.

Es va analitzar l’entrevista de treball com a part del procés de selecció utilitzant una metodologia eminentment pràctica, activa i participativa, utilitzant experiències anteriors de les usuàries, simulacions, proyecciones… i les pròpies entrevistes amb la Tècnic de Grup Integra.

L’objectiu del taller era que les usuàries tingueren clares les claus per a tindre èxit en una entrevista de treball i es prepararen abans d’enfrontar-se a ella, durant i posteriorment analitzaren la seua actuació. El valor afegit d’este taller va ser que les usuàries van tindre la possibilitat d’enfrontar-se a una entrevista real.

Des de l’equip de COCEMFE VALÈNCIA agraïm a totes les assistents la seua bona predisposició i per descomptat també agrair la col·laboració de GRUP INTEGRA.

"Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020"

EL PROGRAMA INCORPORA TANCA L’EXERCICI DEL 2018, SUPERANT ELS OBJECTIUS PREVISTOS

El programa INCORPORA, finançat per Fundació Obra social de la Caixa, pretén atendre demandants d’ocupació amb discapacitat o col·lectius d’exclusió social, visitar empreses a fi de captar ofertes, així com aconseguir insercions de les persones ateses.

El programa treballa en xarxa pel que concedix un valor afegit als nostres beneficiaris/es, ampliant les seues possibilitats d’inserció, formació i autoocupació, ja que no sols opten a les ofertes captades per Cocemfe València, sinó que se’ls pot oferir els llocs de treball compartits per la resta d’entitats.

A més, es millora els servicis oferits per un costat a les empreses, ja que es milloren les possibilitats de cobrir una oferta, se’ls evita haver de posar-se en contacte amb diverses fonts de reclutament el que ralentitza la selecció i gràcies a la intranet i el treball en xarxa, és molt més eficaç un únic feed back a l’entitat que ha captat l’oferta.

La nostra entitat, en aquest any 2018 ha aconseguit resultats per damunt del 100% dels objectiu previstos atés a 327 persones, 73 insercions (104% de les programades) , 103 empreses visitades (103%)

Com fets rellevants, comentar el passat dia 4 de desembre junt la “Unitat d ´integració de persones amb discapacitat de la Universitat de València”, es van realitzar les I jornada anomenada “RR.HH I Discapacitat: Apostant per la integració del col·lectiu”, on unim a empreses, com a F. Diagrama, F. Músics per la Salut , estudiants universitaris de l’àrea social, exalumnes universitaris amb i sense discapacitat, professionals de l’àmbit de la discapacitat.

Esta acció ens permet una labor de formació i sensibilització al col·lectiu per a trencar barreres i estereotips sobre el col·lectiu.

DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT EN EL COL.LEGI CEIP SANTIAGO GRISOLÍA

“La Visió dels xiquets i xiquetes sobre la Discapacitat. Sensibilitzant des de la Infància”

Amb este títol, COCEMFE València, en col·laboració amb el Centre Especial de Formació AICO, va realitzar el passat dia 11 de Desembre, una jornada de Sensibilització amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb els alumnes i alumnes de 4t de Primària del CEIP Santiago Grisolía.

La Jornada s’ha dividit en diverses activitats: concurs de dibuix, visionat del curtmetratge “Cuerdas”, explicació del terme discapacitat i posterior “debat” on els xiquets i xiquetes han pogut expressar quina és la seua visió sobre les persones amb discapacitat.

Per a acabar, dos dels assistents d’AICO (alumnes i alumnes amb discapacitat intel·lectual i física) ens van explicar quin és el seu dia a dia, quines són les barreres amb què es troben en la seua vida quotidiana, i com són capaços de salvar-les.

Des de Cocemfe València esperem que este tipus d’iniciatives ens ajuden a crear una societat més inclusiva i respectuosa amb les Persones amb Discapacitat.

Agraïm des de Cocemfe València esta col·laboració i suport del CEIP Santiago Grisolía així com a l’Associació AICO.