La Fundació Obra Social de la Caixa, subvenciona el programa INCORPORA d’atenció a persones amb discapacitat i exclusió social

A data 30 juliol del 2019, a falta de cinc mesos per a la finalització del programa, COCEMFE València, aconsegueix el 92% de les insercions previstes, obtenint ocupació a un total de 65 persones amb discapacitat.


A més, hem atés fins hui més de 270 persones, gestionats unes 84 ofertes, captades gràcies a les més de 76 empreses visitades.


Aquests resultats són optimistes respecte a les tendències actuals de ressorgiment del mercat laboral, la qual cosa comporta a un increment en captació de més ofertes que es tradueix en un major nombre d’insercions.

Gràcies a iniciatives com les portades per Obra social de la Caixa, permeten la incorporació al mercat laboral de persones les possibilitats de les quals d’inserció estan seriosament minvades.

Consejos y pautas a seguir para volver al mercado laboral

En el momento en el que tu cuerpo y tu mente coinciden en la idea de “trabajar”, es que ya es el momento para iniciar la búsqueda de empleo y comenzar con las primeras acciones para intentar incorporarte nuevamente al mercado laboral. Es el momento, en el que coinciden tu estado físico y tu estado emocional.

¿Por dónde empiezo? Han pasado muchas cosas, nos hemos encontrado con cosas nuevas y no previstas en nuestro camino, tenemos una nueva situación.

Aunque poco a poco vamos retomando las riendas de nuestra vida, ya no es ni será lo mismo, ni mejor ni peor, simplemente diferente.

En primer lugar, tenemos que hacer una labor de introspección, de autoconocimiento, ver si podemos trabajar en lo mismo que antes de nuestra enfermedad o por el contrario tenemos que reinventarnos.

 

Dentro de este autoconocimiento tenemos que trabajar e intentar extraer aquello que le puedo ofrecer a la empresa (competencias personales, competencias profesionales…) y a la vez cuáles son mis intereses profesionales teniendo en cuenta si en este momento presento limitaciones que antes no tenía, además de tener claro también las condiciones de trabajo que aceptaría (horarios, jornadas…)

Si ahora contamos con un certificado de discapacidad o una incapacidad, también nos beneficiaremos de esta situación, ya que aunque parezca contradictorio, nos puede abrir puertas en la búsqueda de oportunidades.

Una vez que hemos realizado este trabajo de reflexión y nos hemos ubicado (sabemos qué queremos), sería la hora de comenzar con la búsqueda de empleo.

Es importante que idenfiquemos posibles apoyos, dentro y/o fuera de nuestro entorno más cercano que nos ayudarán a mantener nuestra motivación en esta nueva etapa.

Imprescindible elaborarnos un buen currículum y a partir de ahí comenzar con el “trabajo de buscar trabajo”.

Consejos

  • Trabaja Autoconocimiento(personal y profesional)
  • Infórmate del estado del mercado actual, de tu entorno.
  • Márcate un objetivo profesional.
  • Diséñate un plan de actuación (para la búsqueda de empleo)
  • Diséñate un nuevo currículum.
  • Elabórate una carta de presentación, un e-mail de autocandidatura.
  • Localiza todas las vías de acceso al empleo y cómo contactar con ellas (Bolsas de empleo, portales de empleo, agencias de colocación, ETT´S).
  • Registra en una agenda todas tus actuaciones
  • Busca un apoyo profesional que te guíe en tu búsqueda, que te informe, te aconseje, te facilite recursos, vías, ….y en general que te ayude a mantener la ilusión y motivación en este nuevo reto que planteas en tu vida.
Teresa Martínez
Técnico en Integración Laboral COCEMFE València

Última sessió del grup de persones cuidadores del Servei d’Atenció Psicològica

Hui hem tingut l’última sessió del grup de persones cuidadores abans de les vacances d’estiu, aquest grup segueix amb força i més ganes que mai de continuar augmentant el nombre d’integrants i de participar en activitats de visibilització i sensibilització sobre la figura de la persona cuidadora. 

Sempre estem oberts a qualsevol cuidador/ra que es vulga incorporar, esteu convidats/as.

Al setembre comencem de nou!

El Servei de Suport Psicològic és un espai de suport i acompanyament que tracta d’ajudar a resoldre situacions emocionalment complexes associades a la discapacitat i tot el que l’envolta (dificultats a nivell social, familiar, individual…)

 

Aquest servei és possible gràcies a la col·laboració de

COCEMFE València firma conveni de col.laboració amb Adams Formació

El president de COCEMFE València Pascual Castelló i el Director d’Adams Formación València Salvador Penadés han signat recentment un Conveni de col·laboració entre totes dues entitats amb l’objectiu de beneficiar els associats a les entitats federades a COCEMFE València. 

Adams és un centre de formació referent a València, especialitzats en la preparació per a oposicions del sector públic tant presencial com online i formació per a persones desocupades.

Pascual Castelló destaca la necessitat d’acostar l’Ocupació Pública al nostre col·lectiu, com una via més d’accés a l’ocupació. Aquest tipus de convocatòries passa per un excel·lent moment i és una interessant via per a aconseguir un treball estable en l’Administració. A les nombroses places autonòmiques, locals i estatals, oferides per les diferents Administracions, s’uneixen bones previsions i continuïtat per als pròxims anys

Dins del conveni trobem descomptes tant en matrícula com en material necessari per a la preparació d’oposicions.

Concretament, Adams Formación, ofereix 3 beques anuals a persones usuàries o associades que estiguen interessades en opositar.

També ofereixen un servei d’assessorament especialitzat i una oferta de formació gratuïta  àmplia per a la millora de l’ocupabilitat del col·lectiu.

Un altre punt important del conveni, és el compromís per part de l’empresa d’apostar per la contractació de persones amb certificat de discapacitat. En les pròximes setmanes es realitzarà una campanya de difusió per part de COCEMFE València per a fer arribar tota la informació necessària a les Associacions de com poder accedir als avantatges signats per totes dues entitats.

Adams Formació imparteix un taller d’ocupació pública i formació

Seguint amb les actuacions de millora de l’ocupabilitat del Programa d’Itineraris d’inserció per a dones amb discapacitat, que desenvolupa COCEMFE València, ahir, vam comptar amb la col·laboració del Centre Adams de València en la impartició d’un taller sobre Ocupació Pública i formació per a persones aturades.

L ‘objectiu del taller era donar a conèixer a les nostres usuàries, les vies d’accés a l’Ocupació Pública, com una opció més d’ocupació dins del seu itinerari laboral.

A l’inici del taller van assistir el president de COCEMFE València Pascual Castelló i el Director d’Adams Salvador Penades.

Les dos tècnics d’Adams es van mostrar molt properes i a més, ens van facilitar informació específica per a persones amb discapacitat. Al taller van assistir  dones del programa d’itineraris que van valorar molt positivament la informació i la professionalitat de les ponents. 

Aquesta actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del programa operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020:

Incompleta eixida de Frater

Juan J.Moreno

El passat 22 de juny sis interns de la Residència Frater van decidir Assistir a la representació de l’obra Test & Me, de Juanjo Rico, en el Teatre Martí i Soler del Palau dels Arts de València, a càrrec dels alumnes del Centre de Dia de la Creu Roja al carrer Serradora de València, entre els quals es trobava un altre intern de la residència.

En el mitjà de transport amb el qual comptaven només hi havia espai per a tres cadires de rodes i el desplaçament va haver d’organitzar-se en dos grups. A l’arribada del primer van començar les dificultats, ja que la plataforma elevadora per a eixir del transport va deixar de funcionar automàticament i l’eixida de dos interns del primer grup va haver de realitzar-se accionant la plataforma de forma manual.

El segon grup, amb altres tres interns, no va poder eixir de la furgoneta de transport perquè la plataforma elevadora ja no va funcionar ni de manera manual, per la qual cosa aquests tres interns van haver de tornar a la residència i no van presenciar l’espectacle.

Acabat aquest, va caldre decidir de quina manera anaven a tornar a casa els tres interns que sí que van presenciar l’obra, optant per buscar un taxi per a cadires de rodes. A l’arribada del taxi, que només tenia espai per a transportar una cadira, va tornar a casa un dels dos i el segon va haver d’esperar que el taxi tornara al Palau.

Nou Taller d’Ocupació 2.0 en COCEMFE València.

        COCEMFE València continua realitzant accions formatives amb les usuàries inscrites en el Projecte “Itineraris d’inserció per a dones amb Discapacitat” finançat per Fons Social Europeu i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

        L’acció formativa de hui ha sigut el Taller de Cerca d’Ocupació 2.0.

        Un grup de beneficiàries han rebut formació durant tot el matí sobre els principals recursos disponibles en la xarxa per a la cerca d’ocupació, donant-li importància als recursos específics que tenen al seu abast per al col·lectiu de persones amb certificat de discapacitat.

El programa seguirà les pròximes setmanes amb més sessions individualitzades amb l’equip d’orientadores i amb un nous Tallers impartits pel nostre equip tècnic i empreses col·laboradores.

        

Nova sessió de la Comissió de Sanitat de COCEMFE València (CSdCV)

La Comissió de Sanitat de COCEMFE València (CSdCV), es va reunir dimarts passat 2 de Juliol, com és habitual cada primer Dimarts de mes, per a tractar aquells temes Sociosanitaris que preocupen les entitats Socials.

El temes tractats mes importants van ser:

La participació en la X Jornades del Pacient a l’Hospital General.

Aprovació del projecte “Coneix la nostra realitat”

Continuem tractant el greu problema de deshumanització per part del personal sanitari o la inoperància del Protocol d’Atenció Sanitària en horari lectiu per a infantils amb necessitats sanitàries (Llei de Salut Escolar, Art. 59), un protocol que segueix sense complir-se, sobretot estant tan a prop el nou curs escolar.

Aquests i altres temes de gran importància es tracten en les trobades mensuals de la Comissió de Sanitat de COCEMFE València.

Des de la comissió us desitgem un fresc i divertit estiu, us animem a participar en les nostres reunions i recordar-vos que podeu fer-nos arribar les vostres inquietuds al correu de la comissió.

Comisiónsanidad@cocemfevalencia.org

COCEMFE València està desenvolupant el Programa “Buscant ocupació en l’era digital per a persones amb discapacitat”.

        COCEMFE  València  està  duent  a  terme  durant  2019  un  programa d’Itineraris Soci-laborals per a persones amb discapacitat que es troben en desocupació i que a més presenten altres situacions de vulnerabilitat, amb l’objectiu   de   millorar   la   seua   ocupabilitat,   desenvolupant   activitats encaminades  a   orientar,  formar, capacitar, motivar, potenciar la seua autonomia i donar suport a el seu desenvolupament competencial i psicosocial.   

         El programa “Buscant ocupació en l’era digital”, s’està executant gràcies a la subvenció de 32.768€ procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 

El programa proporciona a les persones amb discapacitat una atenció integral que done resposta a les seues necessitats, abordant tant aspectes d’orientació laboral i formació en competències (competències soci-laborals i competències digitals), com a aspectes més purament socials i/o psicològics.

De gener a juny s’han realitzat 20 itineraris soci-laborals (20 persones discapacitat), 9 dones (45%) i 11 homes (55%), realitzant 125 atencions individuals i 6 tallers en competències.

Nou taller de habilitats socials en cocemfe Valencia.

         En   Cocemfe   València   hem  realitzat   un   nou    taller    pertanyent    al   programa    d’Itineraris    Individualitzats   “Buscant   ocupació   en    l’era  digital”  finançat  per  la  Convocatòria  IRPF  de  la  Generalitat  Valenciana. 

          En   aquesta  ocasió  hem   treballat  les   habilitats   socials   bàsiques necessàries  per a  afrontar  de forma reeixida una entrevista de treball  i  la seua posterior inserció laboral, hem aprés de forma  dinàmica els  diferents  components  de  les  HHSS  com la comunicació verbal i no verbal (postural corporal, contacte visual, elements  paraverbales) o  l’escolta activa. 

          La   metodologia   ha   sigut   participativa   realitzant    role    playing d’entrevistes simulades i posant en pràctica l’aprés en el taller.

         Estem  molt  contents  per  l’interés  que  han  mostrat  els  assistents i la valoració positiva que han fet de l’activitat.