Suport i Descans a Famílies cuidadores

El Programa "Descans i Suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependencia" té com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida de les famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència i que repercutirà en l'augment del benestar de les pròpies persones en situació de dependència.

En aquest programa es presten un conjunt de servicis especialitzats, que atenen professionalment i des d'una perspectiva integral, a famílies cuidadores, sempre dins de l'entorn propi i amb intervencions que potencien el desenvolupament personal de la persona.

Aquest servei és possible gràcies a la col·laboració de

A qui va dirigit el Servei

Está dirigido a familiares cuidadores principales de personas con discapacidad en situación de dependencia (con certificado de discapacidad y que posean una discapacidad reconocida como física y/u orgánica, preferentemente con un porcentaje  igual o mayor del 65%).

Los servicios serán realizados en la ciudad de Valencia y municipios 

donde están ubicadas nuestras asociaciones. 

 

Consulta nuestro  directorio de asociaciones federadas

Què ofereix el servei

  • Atenció social
  • Suport i descans dins del domicili familiar
  • Suport i descans fora del domicili familiar
  • Recolzament psicológic individual i grupal

Com puc accedir al Servei

Pots sol·licitar informació:

Email piayuda@cocemfevalencia.org

Teléfono 963837708

C/ Torres 12 bajo Izq – Valencia

Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 h