Quienes somos

COCEMFE Valencia

COCEMFE València, es va constituir en 1994 per un grup d’associacions de discapacitat física de la Província de València a fi de defendre els drets de les persones amb discapacitat física. En 1995, es realitza el registre oficial de l’entitat i es comencen a gestionar projectes d’intervenció social i laboral dirigits al col·lectiu de discapacitat física i orgànica. En 2007 COCEMFE València és declarada Entitat d’Utilitat Pública. El seu àmbit territorial d’actuació és Provincial, està integrada en COCEMFE Comunitat Valenciana i actualment conta amb 42 associacions federades, que sumen 17 patologíes distintes, amb una representació de més de 7.715 personas en tota la Província.

COCEMFE-València és una entitat, les accions diàries de la qual s’executen amb una elevada vocació de servei a les associacions que ens integren, estenent-se a les persones amb discapacitat física de la província de València, Es manifesta mitjançant la pràctica dels següents principis:

 • Espíritu de servicio, como valor fundamental básico.
 • Creatividad en innovación, parte de nuestro reto diario para la mejora continua.
 • Integridad y compromiso sincero y permanente de practicar una relación honesta y confiable.
 • Comunicación interna y externa, comunicamos todos de manera sencilla, precisa oportuna y personalizada.
 • Excelencia, treballar perquè l’entitat existisca en una cicle de millora contínua.
 • Responsabilidad social, que todas nuestras actividades tengan repercusiones positivas en la sociedad.
 • Mejora continua, l’eficàcia i obtenir el màxim partit dels recursos que l’entitat posseeix.

Misión

Representació, assessorament i suport a les associacions federades de persones amb discapacitat física i orgànica de la Província de València. La nostra intenció és la de defensar i ampliar la igualtat de les persones amb discapacitat, a través d’una sèrie de programes i activitats orientades a les seues associacions membres.

Visión

COCEMFE Valencia, desea ser reconocida en Valencia, y por el resto de federaciones y confederaciones que conforman COCEMFE, como referente en materia de coordinación asociativa, aumentando a su vez la representatividad del sector de la discapacidad en la provincia de Valencia.

Valores

Qualitat i transparència de l’organització i totes les seues activitats, Compromís, Eficàcia, Responsabilitat, Democràcia, Solidaritat, Igualtat i Respecte a la dignitat de les persones.

Organigrama

Organigrama COCEMFE Valencia

Junta Directiva

La junta directiva de COCEMFE Valencia está formada por:

Junta COCEMFE Valencia

Equipo de Profesionales

 • Amparo
 • Fran
 • Lucía
 • Rubén
 • Carolina
 • Estela
 • Mayte
 • Amparo
 • María José
 • Alejandro
 • Ana
 • Tarsilo
 • Tamara
 • Gonzalo
 • Ana
 • Ana Claudia
 • Mercedes
 • Maribel
 • Yesica
 • Tania
 • Zulima
 • Gladys
 • Veronica
 • Alberto
 • Santiago
 • Jose Miguel