Quí Som

COCEMFE Valencia

Som una entitat sense ànim de lucre, constituïda a l’agost de 1994 per un grup de persones de diferents associacions de discapacitat física de la Província de València, a fi de defendre els drets de les persones amb discapacitat física i orgànica. En 1995 realitzem el registre oficial de l’entitat i comencem a gestionar programes d’intervenció social i laboral dirigits al col·lectiu de discapacitat física i orgànica

En 2007 COCEMFE València és declarada Entitat d’Utilitat Pública. 

El nostre àmbit d’actuació és Provincial i formem part de COCEMFE (Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica) i de COCEMFE CV. (Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana) . Actualment comptem amb 42 associacions de discapacitat física y/o orgànica federades, representant a 8.448 persones en tota la Província de València.

Els principis que sustenten el treball diari que realitzem són:

  • Esperit de servei
  • Creativitat en innovació
  • Integritat i compromís sincer i permanent
  • Comunicació interna i externa
  • Excel·lència
  • Responsabilitat social
  • Millora contínua

Missió

Representació, assessorament i suport a les associacions federades de persones amb discapacitat física i orgànica de la Província de València. La nostra intenció és la de defensar i ampliar la igualtat de les persones amb discapacitat, a través d’una sèrie de programes i activitats orientades a les seues associacions membres.

Visió

COCEMFE València, desitja ser reconeguda a València, i per la resta de federacions i confederacions que conformen COCEMFE, com a referent en matèria de coordinació associativa, augmentant al mateix temps la representativitat del sector de la discapacitat en la província de València.

Valors

Qualitat i transparència de l’organització i totes les seues activitats, Compromís, Eficàcia, Responsabilitat, Democràcia, Solidaritat, Igualtat i Respecte a la dignitat de les persones.

Organigrama

Junta Directiva

La junta directiva de COCEMFE València està formada per:

Equip de Professionals