Comissions de treball

Comissions

Les Comissions de treball, són espais de reunions, compostes per representants de cadascuna de les 42 associacions de discapacitat física i orgànica federades a COCEMFE València, que tenen com a fi concentrar esforços i dur a terme reivindicacions, reclamacions i propostes de millora en diferents àmbits d’actuació dins del col·lectiu; accessibilitat, sanitat, dependència i dona.

Las Comisiones de Trabajo de COCEMFE Valencia, se reúnen mensualmente. Si estas interesada/o en participar, ponte en contacto a través de correo electrónico: info@cocemfevalencia.org.

Comissió d'Accessibilitat
Coordinador: Juan Vicente Agut

El seu objectiu és detectar, mitjançant estudis d’accessibilitat, les dificultats urbanístiques i de transport, reclamant i col·laborant amb els organismes competents en la seua eliminació.

Comissió de Sanitat
Coordinador: Ezequiel Ruíz Sánchez

El seu objectiu és millorar l’atenció soci-sanitària i psicològica de les persones amb discapacitat física i orgànica en les diferents patologies associades, mitjançant la relació amb les autoritats sanitàries.

Comissió de Dependència / Residències
Coordinador: Vicente Gascón Lezcano

El seu objectiu és portar un seguiment i control de l’aplicació de la Llei d’Autonomia Personal i sobre els recursos residencials en la Província de València

Comissió de la Dona
Coordinadora: Mª Dolores Ruano Carrascosa

El seu objectiu és intervenir, informar i realitzar activitats per i para les dones amb discapacitat física i orgànica en l’àmbit dels seus drets.