Skip to content

Suport en activitats de la vida diària

Des de 2002, prestant un servei de suport en activitats de la vida diària, amb l’objectiu d’incrementar l’autonomia personal i una vida independent a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica, que volen romandre en el seu domicili i que això redunde en un augment de la qualitat de vida.

Suport en activitats vida diària COCEMFE Valencia

LES DADES DEL SERVICI

persones amb gran discapacitat física i/o orgànica ateses
0
serveis de suport a l'autonomia personal
1000

Equip humà qualificat i amb àmplia experiència:

Cuidadors/as auxiliars ocupacionals

Tipologia de serveis

A qui va dirigit

QUÈ OFEREIX:

  • Higiene diària.
  • Ajuda i/o suport a la mobilització.
  • Ajuda en la ingesta d’aliments.
  • Suport a l’organització i ordre domèstic.
  • Realització de compres i cuinat d’aliments
  • Suport en activitats de caràcter rehabilitador i/o de manteniment de la salut física.
  • Suport i acompanyament; cerca dels recursos, activitats de tipus formatiu, laboral, culturals i d’oci i de temps lliure, consultes mèdiques maneig de Tics i passejos.

PROGRAMES VINCULATS

– Foment de l’autonomia personal per a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica (FAP).
– Per una vida independent per a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica(XVI).
– Suport i descans a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència (ADF).

COM PUC ACCEDIR?

Més informació de COCEMFE Valencia