Skip to content

INFORMACIÓ SOBRE COM ASSOCIAR-SE A COCEMFE VALÈNCIA

Requisits per a inscriure's

 • Tindre el domicili social en la Província de València.
 • Ser associació de discapacitat física i/o orgànica o que entre els col·lectius que atenga, es trobe aquest.
 • Acord de l’Assemblea General de l’Associació on es reflectisca la intenció de formar part de la Federació.

Procediment

Una vegada presentada la documentació sol·licitada (per correu electrònic o per registre d’entrada), la Junta Directiva de COCEMFE València la revisarà, avaluant el seu ingrés (compliment dels requisits).

En el següent Consell Provincial de COCEMFE València (reunions trimestrals) s’aprovarà el seu ingrés en la Federació.

En l’Assemblea General anual de COCEMFE València, es ratificarà l’adhesió de l’associació com a entitat de ple dret.

Durant tot l’any s’admeten les peticions a ser ratificades en l’Assemblea General per a la seua inclusió oficial.

Drets i obligacions

En inscriure’s, es compromet a:

 • Participar en les reunions i comissions, nomenant almenys a una persona delegada.
 • Abonament d’una quota anual de 90€.
 • Enviament anual d’un resum de la memòria d’activitats.

L’associació es beneficiarà de l’intercanvi i participació amb altres associacions de discapacitat, de la informació i orientació general, dels serveis i projectes d’integració sociolaboral, transport adaptat, autonomia personal i altres activitats, totes elles prioritzades per als seus associats.

Documentació requerida:

 • Certificat de l’Assemblea on va arribar acord d’inscriure’s en COCEMFE València.
 • Fotocòpia de la inscripció en el Registre d’Associacions.
 • Fotocòpia dels Estatuts de l’associació.
 • Fotocòpia del CIF de l’associació.
 • Fotocòpia de la Comunicació Junta Directiva
 • Dades de l’entitat: adreça, telèfon, correu electrònic, web i xarxes socials (facebook, twitter, etc), horari d’Atenció, Logotip, nombre de socis/es, nombre de voluntaris/es, número de treballadors i perfils, número de compte per a passar la quota anual i breu resum dels programes i activitats que realitza.