Skip to content

Igualtat

COCEMFE València treballa per la igualtat, declarant el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, establint-ho com un principi estratègic de la nostra entitat.

Prop del 60% de les persones amb discapacitat, són dones i xiquetes, una majoria la realitat i les necessitats de la qual específiques no són sempre tingudes en compte.

COCEMFE València treballa en l’actualitat en dos grans blocs d’acció en igualtat entre dones i homes: