Activitats de difusió i sensibilització

COCEMFE Valencia desenvolupa activitats de sensibilització dirigits a la societat en general.

L’objectiu fonamental es donar a conèixer la realitat del nostre col·lectiu.Per aquest objectiu la nostra Federació conta amb els coneixements i ferramentes necessàries per a realitzar campanyes, activitats i sessions divulgatives.

L’any 2017, Personal Tècnic de la nostra entitat, va realitzar una Jornada de Sensibilització dirigida a xiquets i xiquetes del Col·legi Públic 9 d’Octubre, on a través de jocs es van poder posar durant uns minuts en el lloc de les persones amb discapacitat, per a comprendre millor el concepte de la discapacitat i comprovar que amb suport, tots podem realitzar les mateixes competències.