Avís Legal

Avís Legal
Responsable Legal

Responsable de la web: COCEMFE Valencia
Dades Registrals: Constituïda amb autorització del Comitè Executiu de data 20 de febrer de 1995 i inscrita en la secció SEGONA del Registre Nacional i Autonòmic amb els nombres 1819 i 90 respectivament.

Condicions d’us

Les presents condicions legals regulen l’ús permès d’aquesta pàgina web que COCEMFE València posa de forma gratuïta als usuaris d’internet. En cas de no acceptar aquestes condicions legals, deurà abandonar la web.
L’usuari en acceptar els termes per a l’ús d’aquesta web s’obliga a usar els serveis i continguts de forma correcta i lícita i haurà d’abstenir-se de:

  • Suprimir, eludir o manipular el “copyright”.
  • Introduir programes o virus o qualsevol altre tipus de codi que puga alterar el contingut i la finalitat de la web.
  • Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la bona fe o la Llei.
Exclusió de Responsabilitat

COCEMFE València no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que puga ocasionar a l’usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la web.
Des de COCEMFE València, s’han intentat implementar totes les mesures de seguretat al seu abast, per a poder establir un correcte funcionament de la web, i així intentar evitar el mal funcionament de la web o l’ocasió de danys a tercers.
D’altra banda, COCEMFE València no es fa responsable de les opinions abocades pels usuaris. Si en algun moment detectara un comportament i/o contingut inadequat i/o que infringisca la Llei o drets de tercers, comunique’ns-ho immediatament al nostre e-mail.

Enllaços

COCEMFE València rebutja qualsevol reponsabilitat sobre els serveis i/o continguts que es presten per altres pàgines enllaçades a aquesta WEB, nosaltres no controlem ni exercim cap tipus de censura sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzen aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals de les pròpies pàgines enllaçades.

Propietat Intelectual

COCEMFE València és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest espai Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc…).
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació publica, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de COCEMFE València.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de COCEMFE València. Podrà visualitzar els elements de l’espai Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el les pàgines de COCEMFE València.
COCEMFE València vetlarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seues pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Legislació i Jurisdicció

Aquesta pàgina web es troba sotmesa a la legislació Espanyola i en cas de litigi o controvèrsia sorgida de l’ús d’aquesta pàgina web, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de València. Aquesta clàusula de submissió expressa als tribunals de la ciutat de València, no serà aplicable per als supòsits de litigi amb els usuaris de la web que segons la legislació vigent ostenten la condició de consumidors, en aquest cas ambdues parts estaran sotmesos a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de residència del consumidor.

Versió

Aquest Avís Legal és de data 03/03/2014 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada en la pàgina web.