COCEMFE València continua desenvolupant durant el 2022 el programa “Independència assistida i autonomia personal a través de transport adaptat

COCEMFE València continua desenvolupant durant el 2022 el programa “Independència assistida i autonomia personal a través de transport adaptat”. Un programa d’atenció integral dirigit a l’autonomia personal de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que viuen tant en zones urbanes com rurals. És una forma alternativa de transport per a persones amb discapacitat que per diverses causes tenen dificultats per a utilitzar el transport públic col·lectiu de manera independent fins i tot quan és accessible.

En el programa es proporciona serveis de desplaçaments d’accés i retorn, que fomenten l’autonomia personal de persones amb discapacitat, on es marquen com a prioritaris una sèrie de serveis, atenent primerament els desplaçaments a centres educatius i llocs de treball, per a anar ampliant-ho progressivament a altres serveis com a centres sociosanitaris, centres de rehabilitació, centres de dia, gestions i tràmits, oci i temps lliure, etc.


Aquest programa s’està executant gràcies a la subvenció de 17.300 euros procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, i als 30.300 euros procedents de la Convocatòria per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.