Skip to content

Comissions de Treball

Les Comissions de Treball són espais de col·laboració i participació per a l’estudi i acció en determinades parcel·les de la problemàtica de les persones amb discapacitat física o orgànica, amb l’objectiu de millorar la seua situació i tractant que es resolguen o minimitzen els problemes que els afecten en el seu àmbit d’actuació.

Fomentant la participació activa de les associacions i promovent una labor conjunta entre aquestes, tractant de fer visibles les necessitats del col·lectiu i procurant solucions

Desenvolupen la seua labor mitjançant l’anàlisi i discussió de la problemàtica del col·lectiu en el seu àmbit de competència, conjuminant esforços entre les associacions membre de COCEMFE València en un espai d’intercanvi d’informació i propostes, i duent a terme accions de reivindicació, sensibilització, denúncia, reclamacions, propostes de millora, informació a les associacions, etc. en defensa dels drets de les persones amb discapacitat.

Mantenen normalment reunions mensuals i estan obertes a la participació de totes les associacions membre de la Federació.

Comissions de Treball

Comissió d'Accessibilitat

El seu objectiu és aconseguir que es complisquen les condicions bàsiques d’accessibilitat per a l’accés i utilització de tots els espais públics urbanitzats, edificacions i establiments, mitjans de transport, béns i serveis a la disposició del públic, tant nous com existents, conforme al que disposa la normativa vigent.
Per a això treballa a detectar i estudiar els problemes existents i les possibles solucions, reclamant als organismes competents la seua resolució, fent proposades de millora, participant en els fòrums oberts sobre la problemàtica i en l’elaboració de nova normativa i informant dels avanços aconseguits.

Comissions de Treball

Comissió de Sanitat

El seu objectiu és analitzar la situació de l’atenció soci-sanitària i psicològica de les persones amb discapacitat física i orgànica, realitzant reivindicacions, reclamacions i propostes de millora enfront dels organismes competents.

Comissions de Treball

Comissió Contra la bretxa digital

El seu objectiu és intervindre en l’eliminació d’obstacles ocasionats per les noves tecnologies causants de l’exclusió digital que afecten una àmplia majoria de la població, particularment a les barreres que donen accés a la comunicació alternativa i a l’ús d’ajudes tècniques per a les activitats bàsiques de la vida diària de les persones amb gran discapacitat, que sense aquestes barreres les noves tecnologies ampliarien la seua independència, autonomia personal, i millora de la seua qualitat de vida. Prestant també atenció a la bretxa digital provinent de l’accessibilitat web i les apps de les administracions públiques i empreses privades.

Altres Activitats COCEMFE Valencia

Cicle Cultural DESCOBRIM

L’ALTAVEU DE COCEMFE València

Oci Inclusiu

Concurs fotogràfic ‘Sense Barreres’ 2023

Voluntariat