Skip to content

Servei de Promoció de l'Autonomia Personal (SPA)

El Servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SPA) té per objecte prestar sessions individualitzades de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia, concedit en el Programa Individual d’Atenció (PIA) de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

Dependència COCEMFE Valencia

COCEMFE València està acreditada davant la Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusives, Direcció General de Dependència amb el núm. 10/2014 de data 11 de febrer de 2014.

LES DADES DEL SERVICI

0
persones en situació de dependència ateses
0
sessions de promoció d’autonomia personal

Serveis

Atenció Social i Terapia Ocupacional

EQUIP HUMÀ QUALIFICAT I AMB ÀMPLIA EXPERIÈNCIA

TREBALLADORA SOCIAL I TERAPEUTA OCUPACIONAL

Servei de Promoció de l'Autonomia Personal (SPA)

A QUI VA DIRIGIT EL SPA?

EQUIP HUMÀ

El SPA està format per un equip professional qualificat amb àmplia experiència en la prestació de serveis:

SERVEIS QUE ES PRESTA:

  • Assessorament i entrenament en l’ús de productes i tecnologies de suport per a poder exercir les activitats bàsiques de la vida diària (AVD).
  • Assessorament sobre adaptació funcional de l’habitatge.
  • Assessorament i condicionament físic.
  • Entrenament en transferències i deambulació, reeducació de la marxa.
  • Educació per al correcte ús de órtesis i pròtesi (col·locació i manteniment).
  • Valoració de la necessitat d’adaptacions de l’entorn domèstic, ocupacional i oci en el qual es desenvolupen habitualment les persones, així com l’assessorament i en cas precís, entrenament.
  • Orientació per a la integració familiar, comunitària i social.
  • Assessorament, entrenament i suport a les persones cuidadores per a l’aplicació de les actuacions anteriorment descrites.

COM PUC ACCEDIR ALS SERVEIS VINCULATS A DEPENDÈNCIA

Per a més informació cumplimenta este qüestionari i ens posarem, en contacte amb tu:

Més informació de COCEMFE Valencia