Skip to content

Atenció Psicològica

El Servei de suport psicològic per a persones amb discapacitat física i orgànica i familiars, presta un conjunt de recursos integrats que es van articulant individualitzadament, oferint a la persona afectada i familiars la possibilitat d’accedir de forma independent o grupal a aquelles activitats o accions terapèutiques que necessiten.

Atenció Psicológica COCEMFE valencia

Aquest servei es duu a terme per a cobrir una necessitat del nostre col·lectiu, que és el suport psicosocial, d’una banda per a persones que se’ls acaba de diagnosticar la discapacitat (sobrevinguda) i han d’afrontar noves situacions en procés de vida; i d’altra banda, persones amb discapacitat degenerativa o crònica, que han d’afrontar l’acceptació d’un procés en avanç i tot el que comporta.

DADES DEL SERVEI:

persona tècnica
0
tallers grupals
0
persones ateses individualment
0
persones ateses en grups
0
sessions individuals en 2022
0

Els recursos que es presten dins del servei són els següents:

Atenció Psicológica COCEMFE

Suport psicològic
individualitzat

Es brinda una atenció individual a persones amb discapacitat física i orgànica i familiars.

 És un procés d’acompanyament en el moment vital de la persona, on se li proporciona el context adequat per a l’elaboració i expressió d’emocions associades i per a l’abordatge de les dificultats amb què es troba la persona.

Atenció Psicológica COCEMFE

Suport psicològic
grupal

Es formen grups en els quals s’aborden diferents temàtiques o necessitats, per exemple grups d’Introducció al Mindfulness, grups de Millora de la Gestió Emocional o grups per a cuidadors familiars. En ells s’estableixen grups de treball i creixement personal tant per a persones amb discapacitat com per a familiars, a través de l’aplicació de tècniques de dinàmica grupal per a abordar diferents problemàtiques, generant espais de reflexió i contenció.

COM PUC ACCEDIR

PROGRAMES VINCULATS

– Foment de l’autonomia personal per a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica (FAP).
– Per una vida independent per a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica(XVI).
– Suport i descans a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència (ADF).
– Rehabilitació integral per a pacients crònics/as i familiars (RHB)

Més informació de COCEMFE Valencia