Punt d’Informació sobre Discapacitat (PID)

Punto de información sobre la Discapacidad

El Punt d’Informació Especialitzat sobre Discapacitat és un servei gratuït d’informació, orientació i assessorament en temes, assumptes i procediments específics relatius a l’àmbit de la discapacitat.

L’objectiu és oferir a les persones amb discapacitat una atenció directa i integral que done resposta a les diferents problemàtiques amb les quals es troben diàriament.

Aquest servei és possible gràcies a la col·laboració de

A qui va dirigit el Servei

 • Persones que tinguen reconegut un grau de discapacitat del 33% o superior.
 • Persones que, no tenint reconeguda oficialment aquesta condició en aquest percentatge, estiguen en procés de tramitació del corresponent certificat o bé desitgen assabentar-se dels requisits i documentació necessaris per a la seua obtenció
 • Familiars i entorn relacional de persones amb discapacitat.
 • Associacions de persones amb discapacitat.
 • Professionals interessats en l’àmbit de la discapacitat.

Què ofereix el servei

El Punt d’Informació Especialitzat sobre discapacitat ofereix informació, orientació i assessorament sobre:

 • Recursos
 • Ajudes
 • Legislació
 • Habitatge
 • Transport adaptat
 • Tràmits i gestions
 • Accessibilitat i eliminació de barreres
 • Ocupació i formació
 • Informació fiscal
 • Oci i temps lliure
 • Associacionisme
 • Voluntariat

Com puc accedir al Servei

Per a sol·licitar el servei té a disposició aquests mitjans:

info@cocemfevalencia.org

963837708

C/ Torres 12 bajo Izq – Valencia

Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 h