COCEMFE València continua desenvolupant durant el 2021 el programa “Atenció, informació i assessorament social especialitzat en discapacitat física i orgànica”

COCEMFE València continua desenvolupant durant el 2021 el programa “Atenció, informació i assessorament social especialitzat en discapacitat física i orgànica”.

Un programa que actua com a mediador davant la multiplicitat i dispersió d’informació que contínuament es generen en temes relacionats amb la discapacitat i així es desenvolupa diverses funcions; d’una banda la funció de recopilació, sistematització i difusió d’informació sobre tots els àmbits de la discapacitat; d’altra banda l’atenció directa a persones amb discapacitat, familiars, o qualsevol persona que requerisca d’aqueixa atenció; i d’altra banda l’acompanyament per a la gestió de tràmits i recursos (sempre en l’àmbit de la discapacitat física i/o orgànica).

Aquest programa té com a fi l’augment de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física i/o orgànica, a través de la informació i assessorament social, en la resolució /decisió del seu propi procés vital (apoderament i autogestió d’informació/recursos).

Aquest programa s’està executant gràcies a la subvenció de 3.836 euros procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, entre altres.