COCEMFE València està desenvolupant el Programa “Buscant ocupació en l’era digital per a persones amb discapacitat”.

        COCEMFE  València  està  duent  a  terme  durant  2019  un  programa d’Itineraris Soci-laborals per a persones amb discapacitat que es troben en desocupació i que a més presenten altres situacions de vulnerabilitat, amb l’objectiu   de   millorar   la   seua   ocupabilitat,   desenvolupant   activitats encaminades  a   orientar,  formar, capacitar, motivar, potenciar la seua autonomia i donar suport a el seu desenvolupament competencial i psicosocial.   

         El programa “Buscant ocupació en l’era digital”, s’està executant gràcies a la subvenció de 32.768€ procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 

El programa proporciona a les persones amb discapacitat una atenció integral que done resposta a les seues necessitats, abordant tant aspectes d’orientació laboral i formació en competències (competències soci-laborals i competències digitals), com a aspectes més purament socials i/o psicològics.

De gener a juny s’han realitzat 20 itineraris soci-laborals (20 persones discapacitat), 9 dones (45%) i 11 homes (55%), realitzant 125 atencions individuals i 6 tallers en competències.