COCEMFE València ha desenvolupat el projecte “Foment de la participació associativa entre ciutadania i discapacitat”.

El projecte “Foment de la participació associativa entre ciutadania i discapacitat” s’ha dut a terme, gràcies a la subvenció de 2.500EUR procedent de la Convocatòria de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenrotllament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l’associacionisme de l’Ajuntament de València, Regidoria de Participació ciutadana i Acció Veïnal, entre altres.

El projecte ha enfortit la participació associativa de les persones amb i sense discapacitat, resolent les dificultats que impedien i dificultaven la seua plena participació, creant sinergies de treball entre les associacions de discapacitat física i orgànica i de les associacions ubicades en el barri de Nou Moles (associació de veïns, de majors, esportives, culturals i socials, etc) i la ciutadania en general, a fi de sumar resultats en el treball que es du a terme de manera individual en cada associació.

En el projecte s’han dut a terme reunions mensuals (Comissions de treball) com un espai d’intercanvi d’informació, propostes i activitats sobre accessibilitat, sanitat, dependència, etc.; difusió de tota la informació generada en cada reunió i una trobada d’intercanvi associatiu d’experiències entre les associacions de discapacitat física i orgànica (federades a COCEMFE València) , i altres associacions de tipologies distintes com lúdiques, culturals, veïnals, etc., amb l’objectiu de fomentar la sensibilització cap al col·lectiu de discapacitat.

Este projecte és possible gràcies a la col·laboració de