Dinàmica grupal de les nostres usuàries d’itineraris amb l’empresa INTEGRA

Ahir vam viure una experiència molt positiva per a les nostres usuàries del programa d’ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIAL LABORAL PER A DONES AMB DISCAPACITAT.

Per a millorar l’ocupabilitat és important conéixer recursos i eines, treballar competències personals, professionals i digitals, però sobretot, tindre accés a processos selectius i oportunitats laborals.

Vam poder posar en pràctica tot l’aprés quant a autoconeixement, habilitats socials, comunicació… en una DINÀMICA DE GRUP amb l’empresa INTEGRA CEE.

INTEGRA CEE és un centre especial d’ocupació que es dedica a serveis globals, principalment oferint oportunitats laborals per a persones amb discapacitat en llocs de neteja i auxiliar de serveis.

En primer lloc, es va presentar l’empresa, incidint en les característiques i competències que valoren en els seus treballadors/as o potencials persones contractades.

En segon lloc, cada participant va poder presentar el seu perfil professional i es van realitzar dos grups per a treballar un supòsit pràctic.

L’empresa es va mostrar molt satisfeta amb els diferents perfils entrevistats i sobretot va destacar l’actitud, bona predisposició i motivació de totes les participants. Valoraran de forma individualitzada cada perfil concorde a les necessitats de cobrir llocs de treball en la seua empresa.

Per part seua, les participants van agrair a l’equip de COCEMFE València aquest acostament amb l’empresa, que els permet posar en pràctica l’aprés en un context real.

“Actuació cofinanciada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”