COCEMFE València ha estat desenvolupant el programa “Buscant ocupació en l’era digital per a persones amb discapacitat”

COCEMFE València ha portat a durant els últims sis mesos un programa d’Itineraris Soci-laborals per a persones amb discapacitat en situació de desocupació i que a més presentaven altres situacions de vulnerabilitat, amb l’objectiu de millorar la seua ocupabilitat, desenvolupant activitats encaminades a orientar, formar, capacitar, motivar, potenciar la seua autonomia i donar suport al seu desenvolupament competencial i psicosocial.

El programa “Buscant ocupació en l’era digital”, s’ha executat gràcies a la subvenció de 21.502 euros procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El programa ha proporcionat a les persones amb discapacitat una atenció integral per a donar resposta a les seues necessitats, abordant tant aspectes d’orientació laboral i formació en competències (competències soci-laborals i competències digitals), com a aspectes més purament socials i/o psicològics.

S’han dut a terme 19 itineraris soci laborals per a persones amb discapacitat, sent 10 dones i 9 homes, realitzant atencions individualitzades (una mitjana de 16 sessions per persona) i diversos tallers d’orientació i competències (10 tallers en total) en modalitat presencial o telemàtica.

En finalitzar el projecte, el 60% de les persones participants ha aconseguit una ocupació i la resta, reconeixen haver millorat les seues competències soci-laborals per a continuar buscant ús de manera autònoma.


Des de COCEMFE València considerem que l’acompanyament en la cerca d’ocupació permet a les persones millorar la seua autoestima, confiança i competències a l’hora de buscar ocupació i noves oportunitats formatives i/o laborals.