Finalitza el nostre programa d’itineraris per a Dones amb discapacitat

Finalitza el nostre programa d’itineraris per a Dones amb discapacitat finançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”que s’ha desenvolupat en COCEMFE València de juliol a desembre de 2021.

En el projecte han participat 35 dones amb discapacitat amb l’objectiu de millorar la seua ocupabilitat i inserció soci-laboral. S’han dut a terme sessions individualitzades enfocades a informar, orientar, assessorar i capacitar cap a una millora de la seua autonomia en la cerca d’ocupació. També s’han desenvolupat activitats grupals per a treballar competències, recursos i informació comuna a totes les participants. També, s’han organitzat activitats en col·laboració amb empreses, per a posar en pràctica els coneixements adquirits.

Per al personal de COCEMFE València, ha sigut una experiència molt gratificant tant a nivell personal com professional.

Agrair-vos a totes les participants el vostre lliurament, motivació i confiança depositada. Teniu al vostre abast tota la informació, ganes i el nostre suport per a seguir avant en la cerca d’ocupació.
Agrair a les empreses col·laboradores la seua implicació en aquesta mena de projectes i iniciatives, sent un exemple per a la societat.

I finalment, a les entitats finançadores, que fa possible la continuïtat d’aquesta mena de projectes tan necessaris per a millorar la qualitat de vida de les persones.

DES DE COCEMFE VALÈNCIA I ESPECIALMENT DES DEL AREA D’OCUPACIÓ, US DESITGEM UN  PROSPER ANY 2022

“Actuació cofinanciada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”