Incompleta eixida de Frater

Juan J.Moreno

El passat 22 de juny sis interns de la Residència Frater van decidir Assistir a la representació de l’obra Test & Me, de Juanjo Rico, en el Teatre Martí i Soler del Palau dels Arts de València, a càrrec dels alumnes del Centre de Dia de la Creu Roja al carrer Serradora de València, entre els quals es trobava un altre intern de la residència.

En el mitjà de transport amb el qual comptaven només hi havia espai per a tres cadires de rodes i el desplaçament va haver d’organitzar-se en dos grups. A l’arribada del primer van començar les dificultats, ja que la plataforma elevadora per a eixir del transport va deixar de funcionar automàticament i l’eixida de dos interns del primer grup va haver de realitzar-se accionant la plataforma de forma manual.

El segon grup, amb altres tres interns, no va poder eixir de la furgoneta de transport perquè la plataforma elevadora ja no va funcionar ni de manera manual, per la qual cosa aquests tres interns van haver de tornar a la residència i no van presenciar l’espectacle.

Acabat aquest, va caldre decidir de quina manera anaven a tornar a casa els tres interns que sí que van presenciar l’obra, optant per buscar un taxi per a cadires de rodes. A l’arribada del taxi, que només tenia espai per a transportar una cadira, va tornar a casa un dels dos i el segon va haver d’esperar que el taxi tornara al Palau.