Skip to content

Informació Economicofinancera: Comptes anuals auditats

Informe 2023

Informe auditoria + CCAA

Informe 2022

Informe auditoria + CCAA

Informe 2021

Informe auditoria + CCAA

Informe 2020

Informe auditoria + CCAA

Informe 2019

Informe auditoria + CCAA

Informe 2018

Informe auditoria + CCAA

Informe 2017

Informe auditoria + CCAA

Informe 2016

Informe auditoria + CCAA

Informe 2015

Informe auditoria + CCAA