Skip to content

Reunió de la Comissió Accessibilitat del mes d’octubre

Picture of COCEMFE Valencia

COCEMFE Valencia

El passat dimarts 3 d’Octubre de 2023 la Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es va reunir via telemàtica per a tractar els següents temes:

– Es va informar de la reunió mantinguda amb l’Alcalde del Perelló per a esmenar els problemes d’accessibilitat del municipi.

– Es parle de la targeta Europea de discapacitat i d’aparcament per a persones PMR europea que s’està elaborant en estos moments als països de la Comunitat Econòmica Europea.

– Es va valorar la campanya de bany accessible d’enguany, veient les possibles millores per a la següent campanya i proposant les mesures a prendre per a sol·licitar als organismes competents les millores i modificacions que creem convenient.

– Comentem la resposta rebuda per les empreses de Taxi de València sobre la reserva de taxis adaptats, es van estudiar les mesures a prendre.

– Després de l’aparició de nova legislació sobre discapacitat es va estar comentant la mateixa i la utilitat en els casos tractats en la comissió de l’accessibilitat.

 

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es reuneix normalment els primers dimarts de mes i està oberta a la participació de totes les associacions membres, que poden sol·licitar cursant fitxa corresponent a la Secretària de COCEMFE València, secretaria@cocemfevalencia.org, en la qual designen les dues persones i una suplent, com a màxim que participaran.

La comissió disposa del següent correu electrònic: caccesibilidad@cocemfevalencia.org

Compartir:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Más Noticias

Entradas Relacionadas