Servei d’Ajuda a Domicili per a Persones en Situació de Dependència (SAD)

Fomento de autonomía personal

És un servei de caràcter social que ofereix de forma flexible, un conjunt de prestacions que atenen professionalment i des d’una perspectiva integral. COCEMFE València, es troba dins de les empreses acreditades per a la realització dels Serveis d’Ajuda a domicili atorgats per la Consellería de Justícia i Benestar Social dins de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, per resolució nº 75/2011 de data 6 de juny de 2011.

A qui va dirigit el Servei

Està destinat a persones que es troben dins del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència i tinguen reconegut el grau de dependència i resolució del Programa Individual d’Atenció (PIA), la prestació econòmica de la qual siga la vinculada al Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)

Què ofereix el servei

Atenció Personal

 

 • Atenció especial al manteniment de la higiene personal.
 • Acompanyament a visites terapèutiques (dins del municipi on residisca la persona en situació de dependència).
 • Recollida i gestió de receptes i documents relacionats amb la vida diària de la persona en situació de dependència.
 • Control de medicaments prescrits (exclou: injectables fins i tot en persones diabètiques, col·locació de sondes nasogàstriques i vesicals).
 • Ajuda en la ingesta d’aliments.
 • Suport a la mobilització de la persona en situació de dependència en el seu habitatge.
 • Educació dels hàbits higiènics, de salut i alimentació.
 • Adestrament en la realització de les activitats de la vida quotidiana en l’entorn domèstic.
 • Acompanyament i companyia dins i fora del domicili.
Assistència al domicili
 
 • Neteja de l’habitatge.
 • Llavat i planxat de roba.
 • Realització de compres domèstiques a compte de la persona en situació de dependència.
 • Cuinat d’aliments segons dieta establida.
 • Qualsevol altra activitat necessària per al normal funcionament del domicili de la persona en situació de dependència.

Equip Humà

El SAD està format per un equip de professionals qualificats amb àmplia experiència en la prestació de serveis:

 • Treballador Social per a la coordinació, gestió, supervisió i seguiment dels serveis, prestant una atenció directa cap a les persones usuàries.
 • Auxiliars d’ajuda a domicili amb àmplia experiència laboral en programes i serveis d’atenció domiciliària i/o similar.

Com puc accedir al Servei

Per a sol·licitar es poden utilitzar aquests mitjans:

piayuda@cocemfevalencia.org

963837708

C/ Torres 12 bajo Izq. - Valencia

Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 h