COCEMFE València continua apostant per la Igualtat

La Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones de Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusivament, ha validat i concedit el Visat de l’II Pla d’Igualtat entre dones i homes de COCEMFE València i l’ús del segell “Fent empresa. Iguals en oportunitats”.
Aquest II Pla d’Igualtat, té com a objectiu general, enfortir el compromís de COCEMFE València amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, afermant en el funcionament intern els principis i valors d’igualtat que aplica en la seua activitat diària, implementant-ho en el període comprés entre l’1 d’octubre de 2019 i l’i el 30 de setembre de 2022.


Amb l’elaboració d’aquest II Pla i la seua implantació es promouen mesures d’igualtat que contraresten les desigualtats de gènere que actualment encara es continuen donant en les estructures i funcionament d’entitats del tercer sector com la nostra i aconseguir així; eliminar obstacles per a l’accés de les dones a llocs de responsabilitat, promoure la participació de les dones en els òrgans de govern de l’entitat, promoure una major incorporació d’homes com a professionals i personal dins de l’entitat; impulsar programes de formació i suport tècnic dirigits a dones, tant per a promocionar a dones en llocs de responsabilitat com per a capacitar-les en incorporar-se a aquests llocs; i promoure el desenvolupament de polítiques, plans i mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral en les organitzacions, i implicar els homes en ells.