COCEMFE València desenvoluparà 5 programes d’atenció soci-sanitària i d’inserció soci-laboral per a persones amb discapacitat

 COCEMFE València durà a terme durant 2021 cinc programes dirigits a persones amb discapacitat física i orgànica i familiars, amb l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida, ateses les necessitats soci-sanitàries i d’inserció soci-laboral que presenten.

Aquests cinc programes “Per una vida independent per a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica”, “Descans i suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència”, “Independència assistida i autonomia personal a través del Transport Adaptat”, “Atenció, informació i assessorament social especialitzat en discapacitat” i “Buscant ocupació en l’era digital” s’executaren gràcies a les subvenció de 65.522€ procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, entre altres.

En aquesta convocatòria i en l’eix de persones amb diversitat funcional i/o discapacitat s’impulsen programes que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida, autonomia personal i la inclusió social de les persones amb diversitat funcional i/o amb problemes de salut mental afavorint la seua permanència en l’entorn en què desenvolupen el seu projecte vital; el suport i descans per a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones amb diversitat funcional i/o amb problemes de salut mental, afavorint la seua permanència en el domicili familiar; i l’accés a serveis de formació i orientació professionals a l’ocupació ordinària i no ordinari (ocupació amb suport).