COCEMFE València desenvoluparà 3 programes d’atenció sociosanitària i d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat

COCEMFE València portarà a terme durant 2019 tres programes dirigits a persones amb discapacitat física i orgànica i familiars, amb l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida, atenent a les necessitats sociosanitàries i d’inserció sociolaboral que presenten.

Aquests tres programes “Per una vida independent per a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica”, “Descans i suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència” i “Buscant ocupació en l’era digital”, s’executaràn gràcies a les subvenció de 91.713EUR procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre a fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, entre altres.

En esta convocatòria i en l’eix de persones amb diversitat funcional s’impulsen projectes que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida, autonomia personal i la inclusió social de les persones amb diversitat funcional y/o amb discapacitat afavorint la seua permanència en l’entorn en què desenvolupen el seu projecte vital; el suport i descans per a les famílies cuidadores que tenen a càrrec seu persones amb diversitat funcional i/o amb discapacitat, afavorint la seua permanència en el domicili familiar; i projectes que promouen l’accés a servicis de formació i orientació professionals a l’ocupació ordinària.