COCEMFE València ha dut a terme 3 programes de suport i atenció sociosanitària, foment de la vida independent i cooperació, per a persones amb discapacitat.

COCEMFE València ha dut a terme durant 2018 tres programes dirigits a persones amb discapacitat física i orgànica, atenent a les seues necessitats sociosanitàries, d’informació i de transport, millorant així la seua qualitat de vida.

Estos tres programes “Foment de l’autonomia personal per a persones amb gran discapacitat física, “Punt d’Informació Especialitzada en discapacitat” i “Transport Adaptat, Independència Assistida i Autonomia Personal”, s’han executat gràcies a les subvenció de 189.6010 Euros procedent de la Convocatòria per al desenvolupament de programes i servicis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, entre altres.

En el programa “Foment de l’autonomia personal per a persones amb gran discapacitat física” s’ha prestat atenció sociosanitària a 58 persones amb discapacitat en el domicili (10.546 servicis prestats en tot l’any) , millorant l’autonomia personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat i afavorint així la permanència en el seu entorn en què desenvolupa la seua vida.

En el programa de “Transport Adaptat, Independència Assistida i Autonomia Personal”, s’ha prestat servicis de transport adaptat a 69 persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (3.255 servicis de trasllats prestats en tot l’any) que, per diverses causes, tenien dificultat per a utilitzar el transport públic col·lectiu de forma independent, inclús quan era accessible, afavorint així la seua autonomia personal.

En el programa “Punt d’Informació Especialitzat en discapacitat” s’ha oferit una atenció social individualitzada sobre informació i assessorament referit a temes d’interés del col·lectiu de persones amb discapacitat física i orgànica; ajudes tècniques, legislació, accessibilitat, recursos, prestacions, pensions, voluntariat, associacionisme, etc, amb un total de 790 consultes d’informació ateses i resoltes en tot l’any.