COCEMFE València informa, orienta i assessora sobre discapacitat

COCEMFE València ha desenvolupat durant el 2018 el projecte “Punt d’informació especialitzat sobre discapacitat”, amb el que s’ha atés a 790 persones amb discapacitat, familiars i professionals d’este àmbit, en consultes sobre diferents temàtiques referent a la discapacitat (recursos, prestacions, transport, accessibilitat, vivenda, oci, etc) ; i classificades en; 187 atencions presencials, 443 en atenció telefònica i 160 en atenció via email.

Este projecte ha actuat com a mediador davant de la multiplicitat i dispersió de la informació sobre discapacitat, recopilant-la, sistematitzant-la i difonent-la i per un altre costat l’acompanyament per a la gestió de tràmits i recursos a persones amb discapacitat que requerien d’este tipus de servici.

També es van dur a terme reunions d’organització i planificació d’activitats d’informació i sensibilització amb les associacions; reunions professions amb els equips de les entitats federades i reunions de comissions de treball (salut, accessibilitat, residències, dona, etc).

Este projecte s’ha dut a terme gràcies a la subvenció de 20.000 euros procedent de la Convocatòria del Pla de Prioritats de Fundació ONCE, i a altres subvencions públiques i privades.