COCEMFE València ha promogut la integració laboral de persones amb discapacitat

COCEMFE València ha dut a terme durant el 2018 el projecte “Servei d’integració laboral per a persones amb discapacitat, en el que s’ha atés a 207 persones amb discapacitat de nova incorporació a la bossa d’ocupació de COCEMFE València (actualment la bossa d’ocupació  comprén 5180 persones inscrites) . A més s’ha visitat 158 Empreses, s’han gestionat 300 ofertes d’ocupació de diversos perfils i s’aconseguit la contractació de 123 persones amb discapacitat tant en empreses ordinàries com en centres especials d’ocupació.

Aquest projecte facilita la integració en el món laboral a dones i hòmens amb discapacitat per a normalitzar la seua situació, així com que la societat deixe de veure la persona amb discapacitat des d’una actitud protectora i paternalista i començar a veure com a persones capaces de dur a terme una activitat laboral.

Aquest projecte s’està executant gràcies a la subvenció de 44.500 euros procedent de la Convocatòria del Pla de Prioritats de Fundació ONCE, dins del Pla d’ocupació i formació, i a altres subvencions públiques i privades