COCEMFE València desenvoluparà durant el 2020 i 2021 el projecte “Foment de l’Autonomia Personal per a persones amb gran discapacitat física”

COCEMFE València desenvoluparà durant el 2020 i 2021 el projecte “Foment de l’Autonomia Personal per a persones amb gran discapacitat física”, amb el qual s’atendrà persones amb gran discapacitat, facilitant-los serveis professionals que puguen emplenar les ajudes necessàries per al desenvolupament de les activitats de la vida diària tant a nivell personal, sanitari, social, laboral, etc.

Aquest projecte s’executa gràcies a la subvenció de 24.000 euros procedent de la Convocatòria “Promoció de l’Autonomia personal i atenció a l’envelliment, la discapacitat i a la malaltia 2020” en el marc del Programa d’Ajuda a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació Bancària “laCaixa”, i a altres subvencions públiques i privades.

En aquesta convocatòria s’impulsa projectes dirigits a fomentar la vida independent, l’autonomia personal i l’atenció integral a les persones amb discapacitat o que, per envelliment o malaltia, patisquen la deterioració de les seues capacitats i de la seua salut.

En el projecte de Foment de l’Autonomia Persona, es presta un conjunt de serveis integrats que es van articulant individualment, oferint a la persona amb gran discapacitat, la possibilitat de realitzar de manera independent aquelles activitats per a les quals requereix ajuda de tercera persona, proporcionant-los una millora en la qualitat de vida tant a elles com als seus familiars de suport. En ell es prestaran un conjunt de serveis professionals com ara; suport en activitats d’higiene i neteja personal, suport en la rehabilitació, informació, orientació i suport en la cerca de recursos; suport en la utilització de sistemes alternatius de comunicació; acompanyament; respir familiar, etc.