COCEMFE València desenvoluparà el Programa de Rehabilitació Integral per a persones amb discapacitat física i/o orgànica

COCEMFE València portarà a terme durant 2019 el Programa de Rehabilitació Integral per a persones amb discapacitat física i/o orgànica, amb l’objectiu de fomentar la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica crònica, prevenint processos de deterioració de la salut.

Aquest programa s’executa gràcies a la subvenció de 228.337€ procedent de la Convocatòria d’Ajudes destinades a finançar programes d’ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre, de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles les finalitats de les quals siguen la millora de la qualitat de vida dels pacients, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

És un programa d’atenció integral que va dirigit a persones amb discapacitat física i orgànica, de suport en el manteniment i potencialització de la funcionalitat física, social i personal mitjançant la rehabilitació, l’educació en les tècniques necessàries i adequades o la modificació de l’entorn, per a aconseguir major autonomia, evitant l’augment de la dependència en la vida diària, mantenint a les persones dins del seu entorn personal, familiar i comunitari prevenint així majors situacions de dependència. En ell es presten diferents serveis professionals terapèutics; suport psicològic, grups d’ajuda mútua i autoajuda, fisioteràpia, fisioteràpia aquàtica, logopèdia, teràpia ocupacional, etc.