COCEMFE València està desenvolupant el projecte foment de l’autonomia personal per a persones amb gran discapacitat física o orgànica

COCEMFE València està desenvolupant el projecte integral “Foment de l’autonomia personal per a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica”, on s’està prestant un conjunt de serveis que els permet realitzar de forma independent aquelles activitats per a les quals requereixen ajuda de tercera persona, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, l’autonomia personal i la inclusió social i poder afavorir així la permanència en l’entorn en el qual desenvolupen la seua vida.

Aquest projecte s’està executant gràcies a la subvenció de 10.777 euros procedent de la Convocatòria de Subvencions per a la realització de projectes d’Intervenció en l’Àmbit de l’Acció Social de l’Ajuntament de València, entre altres que rep COCEMFE València.

En aquest projecte s’està prestant un conjunt de serveis especialitzats, que atenen professionalment i des d’una perspectiva integral, a persones amb gran discapacitat física o orgànica en situació de dependència, sempre dins de l’entorn propi i amb intervencions comunitàries que potencien el desenvolupament d’una vida autònoma. Serveis especialitzats tals com de suport en la rehabilitació, serveis d’informació, orientació i suport en la cerca de recursos, serveis d’acompanyament, serveis d’informació i suport per a la utilització autònoma de mitjans de transport públic adaptats, serveis d’aprenentatge de l’ús de sistemes de comunicació alternatius i serveis de suport en activitats de cura personal.