COCEMFE València està informant, orientant i assessorant sobre discapacitat

COCEMFE València porta en marxa des de gener de 2021 el projecte “Punt d’informació especialitzat sobre discapacitat”, amb el qual s’ha atés en aquests primers 6 mesos un total de 265 persones amb discapacitat, familiars i professionals d’aquest àmbit, en consultes sobre diferents temàtiques referent a la discapacitat; recursos, prestacions, transport, accessibilitat, habitatge, oci, etc.

Aquest projecte està actuant com a mediador davant la multiplicitat i dispersió de la informació sobre discapacitat, recopilant-la, sistematitzant-la i difonent-la i d’altra banda prestar el servei d’acompanyament per a la gestió de tràmits i recursos a persones amb discapacitat que ho necessiten.

 

També s’estan duent a terme reunions d’organització i planificació d’activitats d’informació i sensibilització amb les associacions; reunions professions amb els equips de les entitats federades i reunions de comissions de treball (salut, accessibilitat, residències, dona, etc).

Durant l’estat d’alarma no s’ha deixat d’atendre cap demanda d’informació i orientació, adaptant-se a aquesta nova situació i parant atenció telefònicament i per correu electrònic i les reunions de comissions a través de vídeo anomenades.

Aquest projecte s’està executant gràcies a la subvenció de 15.000 euros procedent de la Convocatòria del Pla de Prioritats de Fundació ONCE, entre altres.