COCEMFE València està informant, orientant i assessorant sobre discapacitat

COCEMFE València porta en marxa des de gener de 2019 el projecte “Punt d’informació especialitzat sobre discapacitat”, amb el que s’ha atés en estos primers 5 mesos un total de 385 persones amb discapacitat, familiars i professionals d’este àmbit, en consultes sobre diferents temàtiques referent a la discapacitat (recursos, prestacions, transport, accessibilitat, vivenda, oci, etc) ; i classificades en; 65 atencions presencials, 225 en atenció telefònica i 95 en atenció via email.

Este projecte està actuant com a mediador davant de la multiplicitat i dispersió de la informació sobre discapacitat, recopilant-la, sistematitzant-la i difonent-la i per un altre costat prestar el servici d’acompanyament per a la gestió de tràmits i recursos a persones amb discapacitat que ho necessiten.

També s’estan duent a terme reunions d’organització i planificació d’activitats d’informació i sensibilització amb les associacions; reunions professions amb els equips de les entitats federades i reunions de comissions de treball (salut, accessibilitat, residències, dona, etc) . 

Este projecte s’executa gràcies a la subvenció de 20.000 euros procedent de la Convocatòria del Pla de Prioritats de Fundació ONCE, i a altres subvencions públiques i privades, entre altres.