COCEMFE València ha desenvolupat el Projecte Foment de l’autonomia personal per a persones amb discapacitat física i/o orgànica

COCEMFE València ha desenvolupat durant el 2020 i part del 2021 el projecte Foment de l’autonomia personal per a 28 persones amb discapacitat física i/o orgànica, oferint-los la possibilitat de realitzar de manera independent aquelles activitats per a les quals requeria d’ajuda de tercera persona, millorant la seua qualitat de vida, la seua autonomia personal i la inclusió social.

Aquest projecte s’ha executat gràcies a la subvenció de 10.473 euros procedent de la Convocatòria de Subvencions per a la realització de projectes d’Intervenció en l’Àmbit de l’Acció Social de l’Ajuntament de València, entre altres que rep COCEMFE València.

En aquest projecte s’ha prestat un conjunt de serveis especialitzats, que han atés professionalment i des d’una perspectiva integral, a persones amb discapacitat física i/o orgànica en situació de dependència, sempre dins de l’entorn propi i amb intervencions comunitàries que han potenciat el desenvolupament d’una vida autònoma, partint de l’establiment del benestar bio-psicosocial de la persona. Serveis especialitzats com ara serveis de suport en la rehabilitació, serveis d’informació, orientació i suport en la cerca de recursos, serveis d’acompanyament, serveis d’informació i suport per a la utilització autònoma de mitjans de transport públic adaptats, serveis d’aprenentatge de l’ús de sistemes de comunicació alternatius i serveis de suport en activitats de cura personal.