COCEMFE València ha desenvolupat el Projecte Foment de l’Autonomia Personal per a persones amb gran discapacitat física.

 

COCEMFE   València  ha  desenvolupat  el  projecte  “Foment de  l’Autonomia Personal  per a persones amb gran discapacitat física”, amb el qual s’ha atés 58 persones amb  gran  discapacitat,  facilitant-los serveis professionals que emplenen les ajudes necessàries per al desenvolupament de les activitats de la  vida  diària  punt  a nivell  personal,  sanitari, social, laboral, etc. 

  Aquest  projecte  s’ha  executat  gràcies  a  la  subvenció  de  36.000  euros procedent de la  Convocatòria  “Promoció de  l’Autonomia personal i atenció a l’envelliment, la  discapacitat i a  la malaltia 2018” en el marc del Programa d’Ajuda a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació Bancària “la Caixa”, i a altres subvencions públiques i privades. 

En  el  projecte que ha prestat un total de 10.546  serveis  integrats  que s’han  anat  articulant  individualment, oferint a la persona  amb  gran discapacitat, la possibilitat  de  realitzar  de  forma independient aquelles activitats  per  a  les  quals  requeria  ajuda de tercera  persona, proporcionant-los   una millora en la qualitat  de  vida  tant  a  elles  com  als  seus  familiars  de  suport. En ell  s’han  prestat  serveis  professionals tals com; suport en activitats d’higiene i neteja personal, suport en la rehabilitació, informació, orientació  i  suport  en  la  cerca  de  recursos; suport en la utilització de sistemes alternatius de comunicació; acompanyament; respir familiar, suport psicològic individual i grupal i teràpia ocupacional.