COCEMFE València està desenvolupant el Programa de Vida Independent per a persones amb gran discapacitat

   COCEMFE  València  està  duent  a  terme  durant  2019  un programa dirigit a  persones  amb  gran  discapacitat  física  i/o  orgànica,  amb  l’objectiu  de millorar  la  seua   qualitat   de   vida   i   el   desenvolupament   d’una    vida independent, les conseqüències   de  la  qual   incideixen  de  forma  rellevant  en  el  desenvolupament  de  la  seua vida diària. 

El programa “Per una Vida Independent per a persones amb gran discapacitat física   i/o   orgànica”,  s’està  executant  gràcies  a  la  subvenció  de  31.332€ procedent  de  la  Convocatòria  per  a  la  realització  de  programes  d’interés general  per  a  atendre  finalitats  de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària  del  0,7%  de  l’Impost  sobre  la Renda de les Persones  Físiques en la  Comunitat  Valenciana,  de  la   Vicepresidència   i   Conselleria  d’Igualtat  i Polítiques  Inclusives.

El programa fomenta l’autonomia personal i la vida independent a través de la prestació  de  serveis  que  atenen  professionalment  i  des d’una perspectiva integral, a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica, sempre dins de l’entorn    propi    i    amb    intervencions    comunitàries     que   potencien   el desenvolupament  d’una  vida autònoma, partint de l’establiment del benestar bio-psicosocial de la persona. Serveis tals com el de suport en activitats de la vida diària bàsiques i avançades, suport psicològic individual i grupal, teràpia ocupacional i transport adaptat. 

De  gener  a  juny  s’ha  atés  21 persones amb  gran  discapacitat, oferint 820 serveis que sumen un total de 835 hores d’atenció directa.