Frater al parc de bombers

     Sis  interns en la residència Frater i tres cuidadores van realitzar una visita  durant  el  matí  al  Parc de Bombers de  l’Avinguda de la Plata de València. El motiu  era  assistir  a  la  jornada didàctica  proposada pel  cos de la ciutat de València. 

      Tres  agents  del  cos  de  bombers  i  protecció  civil de  València es  van encarregar  d’explicar  a  els  interns  de  Frater la  composició  i evolució del foc  en  incendis  exteriors  i  interiors,   insistin  en  la  necessitat de tancar i segellar portes i finestres de l’habitatge en casos d’incendi. 

Després, van explicar  amb  quines armes i utensilis compten per a enfrontar-se a  aquests  successos, i  els interns van poder comprovar el  funcionament de  les  màscares  d’oxigen  i  els  visors  tèrmics. Llavors  es  va  comentar  la col·laboració amb l’ONCE per a incrementar el  coneixement i informar de l’ús del  sentit de  l’oïda  per  als  bombers. Després es va realitzar la visita al parc i els interns van poder pujar als camions com si anaren a atendre una alerta.   

 

Entre les eines dels bombers es trobava  el vestit  oficial, que va haver de  provar-se una de les cuidadores amb  excessiu pes.  A continuació, van  aprendre a utilitzar les mànegues per a sufocar un incendi simulat dins de les instal·lacions del parc.

Finalment, un agent comentava que s’està estudiant a l’ajuntament donar un canvi a les visites, i ser els bombers els que vagen a les residències de persones amb discapacitat i major edat a donar les conferències en lloc de traslladar-se els col·lectius al parc de bombers per a escoltar-les, comentant que d’aquesta manera els bombers poden comprovar in situ les condicions i formes d’evacuació en cas de sinistre.