COCEMFE València ha fomentat la participació associativa gràcies a l’Ajuntament de València

El projecte “Foment de la participació associativa entre ciutadania i discapacitat” s’ha dut a terme durant tot l’any 2019, gràcies al suport econòmic d’organismes com a l’Ajuntament de València, Regidoria de Participació ciutadana i Acció Veïnal, entre altres.

En el projecte s’ha enfortit la participació associativa de les persones amb i sense discapacitat, resolent les dificultats que impedeixen o dificulten la seua plena participació, creant sinergies de treball entre les associacions de discapacitat física i orgànica i de les associacions situades en el barri de Nou Moles.


Es van realitzar reunions mensuals (comissions de treball), on es va intercanviar informació i propostes entre associacions amb i sense discapacitat fomentant l’associacionisme i la participació i implicant entitats del barri en la situació actual de les persones amb discapacitat.

Es formaren 3 tipus de comissions: comissió d’accessibilitat; comissió de dependència/residencies i comissió de Sanitat, com un espai d’intercanvi d’informació i propostes i poder elaborar així, informes i/o cartes de queixes i propostes que es van remetre als organismes públics i privats competents.


També es va realitzar una trobada entre associacions amb i sense discapacitat, on es van intercanviar experiències entre les associacions de discapacitat física i orgànica federades i altres associacions, i on cada comissió va presentar el treball dut a terme durant tot l’any.