COCEMFE València i Caixa Popular es reuneixen per a valorar un nou conveni de col·laboració.

Aquest mes hem fet un pas més per a la formalització d’un nou conveni de col·laboració amb l’entitat valenciana Caixa Popular.

En la reunió van participar per part de la junta Ezequiel Ruiz i Albert Marín i per part de Caixa Popular Paco Alós, Director de Relacions Institucionals i Miguel Montagut, Director de Zona.


Caixa Popular és una entitat sempre present en el teixit associatiu de la nostra província on fomenten els valors de la Solidaritat, la Intercooperación i el Compromís entre l’equip humà que integra l’entitat.


Amb el conveni de col·laboració es busca formalitzar el suport que donen a les nostres associacions en productes bancaris i beneficis que puguen ajudar les nostres entitats a obtindre estabilitat econòmica.


També es van valorar altres temes importants per a COCEMFE València com a patrocinis d’activitats vinculades amb el col·lectiu, accions conjuntes de sensibilització i futurs programes de Caixa Popular dirigits a la millora de la integració del nostre col·lectiu.


Una vegada es formalitze el conveni es realitzarà una campanya de difusió cap a les nostres entitats perquè coneguen els beneficis signats entre les entitats.