COCEMFE València informa, orienta i assessora sobre discapacitat

El  Projecte ha resolt demandes d’orientació, informació i assessorament, en temes i procediments relatius a l’àmbit de la discapacitat.

COCEMFE València ha desenvolupat durant el 2020 el projecte “Punt d’informació especialitzat sobre discapacitat”, amb el qual s’ha atés 725 persones amb discapacitat, familiars i professionals d’aquest àmbit, en 1.056 consultes sobre diferents temàtiques referent a la discapacitat (recursos, prestacions, transport, accessibilitat, habitatge, oci, etc); i classificades en; 768 atencions telefòniques, 243 atencions via email i 45 atencions presencials.
Aquest projecte ha actuat com a mediador davant la multiplicitat i dispersió de la informació sobre discapacitat, recopilant-la, sistematitzant-la i difonent-la i d’altra banda l’acompanyament per a la gestió de tràmits i recursos a persones amb discapacitat que requerien d’aquesta mena de servei.

També es van dur a terme reunions d’organització i planificació d’activitats d’informació i sensibilització amb les associacions; reunions professions amb els equips de les entitats federades i reunions de comissions de treball (salut, accessibilitat, residències, dona, etc).

Aquest projecte s’ha dut a terme gràcies a la subvenció de 20.000 euros procedent de la Convocatòria del Pla de Prioritats de Fundació ONCE, i a altres subvencions públiques i privades.