CONCESIÓ DE SUBVENCIÓ

La Diputació de València concedix a COCEMFE València una subvenció per a dur a terme el projecte “Foment de la participació associativa entre ciutadania i discapacitat”. 

El projecte “Foment de la participació associativa entre ciutadania i discapacitat”; s’està duent a terme, gràcies a la subvenció de 4.550EUR procedent de la Convocatòria de subvencions a entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública de la Diputació de València, entre altres.

El projecte té com a objectiu enfortir la participació associativa de les persones amb i sense discapacitat, resolent les dificultats que impedisquen o dificulten la seua plena participació, creant sinergies de treball entre les associacions de discapacitat, associacions d’altres àmbits d’intervenció i la ciutadania en general, a fi de sumar resultats en el treball que es du a terme de de manera individual en cada associació.

En el projecte es duen a terme reunions mensuals (Comissions de treball) com un espai d’intercanvi d’informació, propostes i activitats entre associacions de discapacitat de la Província de València i altres associacions que treballen amb altres col·lectius o altres temàtiques (associacions lúdiques, veïnals, de jóvens, de persones immigrants, etc) i la ciutadania en general, sobre accessibilitat, sanitat, dependència, etc