CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ

CONCESION DE SUBVENCIÓ

L’Ajuntament de València concedeix a COCEMFE València una subvenció per a dur a terme el projecte “Foment de la participació associativa entre ciutadania i discapacitat”.

El projecte “Foment de la participació associativa entre ciutadania i discapacitat” s’està duent a terme, gràcies a la subvenció de 2.500€ procedent de la Convocatòria de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l’associacionisme de l’Ajuntament de València, Regidoria de Participació ciutadana i Acció Veïnal, entre altres.

El projecte té com a objectiu enfortir la participació associativa de les persones amb i sense discapacitat, resolent les dificultats que impedisquen o dificulten la seua plena participació, creant sinergies de treball entre les associacions de discapacitat física i orgànica i de les associacions situades en el barri de Nou Moles (associació de veïns, de majors, esportives, culturals i socials, etc) i la ciutadania en general, amb la finalitat de sumar resultats en el treball que es du a terme de manera individual en cada associació. 

En el projecte es duen a terme reunions mensuals (Comissions de treball) com un espai d’intercanvi d’informació, propostes i activitats  sobre accessibilitat, sanitat, dependència, etc.