EL PROGRAMA INCORPORA TANCA L’EXERCICI DEL 2018, SUPERANT ELS OBJECTIUS PREVISTOS

El programa INCORPORA, finançat per Fundació Obra social de la Caixa, pretén atendre demandants d’ocupació amb discapacitat o col·lectius d’exclusió social, visitar empreses a fi de captar ofertes, així com aconseguir insercions de les persones ateses.

El programa treballa en xarxa pel que concedix un valor afegit als nostres beneficiaris/es, ampliant les seues possibilitats d’inserció, formació i autoocupació, ja que no sols opten a les ofertes captades per Cocemfe València, sinó que se’ls pot oferir els llocs de treball compartits per la resta d’entitats.

A més, es millora els servicis oferits per un costat a les empreses, ja que es milloren les possibilitats de cobrir una oferta, se’ls evita haver de posar-se en contacte amb diverses fonts de reclutament el que ralentitza la selecció i gràcies a la intranet i el treball en xarxa, és molt més eficaç un únic feed back a l’entitat que ha captat l’oferta.

La nostra entitat, en aquest any 2018 ha aconseguit resultats per damunt del 100% dels objectiu previstos atés a 327 persones, 73 insercions (104% de les programades) , 103 empreses visitades (103%)

Com fets rellevants, comentar el passat dia 4 de desembre junt la “Unitat d ´integració de persones amb discapacitat de la Universitat de València”, es van realitzar les I jornada anomenada “RR.HH I Discapacitat: Apostant per la integració del col·lectiu”, on unim a empreses, com a F. Diagrama, F. Músics per la Salut , estudiants universitaris de l’àrea social, exalumnes universitaris amb i sense discapacitat, professionals de l’àmbit de la discapacitat.

Esta acció ens permet una labor de formació i sensibilització al col·lectiu per a trencar barreres i estereotips sobre el col·lectiu.