Fundació BANCAJA-CAIXABANK recolza a les famílies cuidadores

COCEMFE València desenvoluparà durant el 2022 el projecte “Suport i acompanyament psicosocial per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència”, que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les famílies cuidadores i que presenten una situació d’estrés i sobrecàrrega en la cura del seu familiar i necessiten una atenció estable, temporal o d’emergència.

En aquest projecte es presten serveis d’atenció directa a famílies cuidadores, amb intervencions que potencien el desenvolupament personal de la persona, partint de l’establiment del benestar bio-psicosocial d’elles i que repercuteix indirectament en el de la persona amb discapacitat en situació de dependència que atenen; serveis d’atenció social, on s’informa, orienta i assessora de tota mena de recursos i serveis als quals poden accedir, ja siguen de tipus social, sanitari, laboral, formatiu i que siguen els més adequats a cada cas i serveis de suport psicològic, on a través d’intervencions individualitzades es disminuïsca o elimine actituds que puguen alterar entorn familiar de cura, i afavorisca el procés d’acceptació i d’afrontament de la situació, etc.

Aquest projecte s’executarà gràcies a la subvenció de 10.000 euros procedent de la 8a Convocatòria de Fundació BANCAJA-CAIXABANK CAPACES, que té com a objecte afavorir i promocionar l’autonomia de les persones amb discapacitat, promovent la seua integració laboral i inclusió social a la Comunitat Valenciana.