La Diputació de València concedeix a COCEMFE València una subvenció per a dur a terme el projecte “PARTICIPA +”

El projecte “PARTICIPA +” s’està duent a terme al llarg del 2020, gràcies a la subvenció de 5.800€ procedent de la Convocatòria de subvencions a entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública de la Diputació de València, entre altres.

El projecte té com a objectiu fomentar la participació del moviment associatiu de discapacitat, a través d’una labor conjunta entre elles, amb la finalitat de fer visible les necessitats del col·lectiu i demandar canvis enfront d’aqueixa situació.

 

En el projecte es duen a terme reunions inter associatives mensuals (comissions de treball; accessibilitat, salut i dependència), a les quals assisteixen representants de les diferents associacions de discapacitat federades, com un espai d’intercanvi d’informació, d’anàlisi de la situació actual de la discapacitat i de redacció de propostes de millora dirigits als organismes públics i privats responsables.