Nota informativa Comissió d’Accessibilitat COCEMFE València (Setembre i Octubre)

Sessió de setembre de la Comissió d'Accessibilitat de COCEMFE València

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es va reunir telemàticament el dia 15 de setembre de 2020. Encara que la intenció era de poder fer ja la reunió presencial, donades les circumstàncies per la Covid, optem per reprendre les reunions de manera telemàtica.

Es van tractar els següents temes:

Sobre platges, es va informar de les gestions dutes a terme amb el regidor, Giuseppe Grezzi, i personal del Servei de Platges, en la segona meitat de juny i primers de juliol per a revertir la situació que el servei d’ajuda al bany a les platges de la ciutat de València no s’anava a prestar per part del personal de Creu Roja, sinó que només facilitarien les cadires amfíbies i altres materials i haurien de ser els familiars o acompanyants els qui els prestaren l’ajuda de transferència a la cadira amfíbia, entrada i eixida a la mar i bany. Després d’escrits i dues reunions, una d’elles conjunta amb Creu Roja, en les quals també va participar COCEMFE CV, es va aconseguir que es prestara el servei d’ajuda al bany incloent a les persones que acudiren sense acompanyant des del 15 de juliol. Després d’algun incident inicial amb la falta de càrrega de les bateries de les grues, el servei s’ha prestat satisfactòriament, segons les informacions de diverses persones usuàries.

Escrits al regidor Grezzi per a la reparació dels desperfectes en l’inici de les passarel·les d’accés al Punt accessible de Malva-rosa i a la Bibliomar del Cabanyal, reparacions que es van fer de seguida, i recordant l’escaló en l’accés a la plataforma de la Bibliomar del Cabanyal i sol·licitant dotació de cabines de wc permanents en el passeig marítim.

Revisió dels problemes a tractar en la reunió sol·licitada al regidor, sobre l’EMT.

Sobre la futura Llei Valenciana d’Accessibilitat Universal i Inclusiva, es va comentar el procés de Consulta Pública Prèvia i les aportacions realitzades a COCEMFE CV, que va elaborar i va presentar el document definitiu.

Sobre el Consell Municipal de Persones amb Discapacitat i estatut del/de la Defensor/a dels persones amb discapacitat, es va informar de l’acceptació de totes les al·legacions que preparem, bàsicament per a augmentar la participació de les federacions de persones amb discapacitat en el Ple i en la Comissió Permanent i perquè l’elecció del/de la Defensor/a se realitzara pel Ple del Consell i no per la Regidoria.

Les Jornades “Espai Públic Accessible i Inclusiu”, organitzades per Fent Estudi, en les quals col·laboràvem i havien de celebrar-se al maig, van quedar ajornades sine die. Possible col·laboració amb ells en un Projecte d’Innovació Urbana i Social.

Sobre el Metre, participació de Vicente Gascón en la preparació de la presentació imminent del servei de crida dels ascensors mitjançant comandament a distància per als qui no poden alçar el braç per a prémer els botons, un dels temes que portem sol·licitant-los des de fa temps i que es posarà en marxa en diverses estacions en una primera fase.

Es va cursar la sol·licitud de places d’aparcament reservades per a PMR en el tram de l’Albereda enfront de la Ciutat de les Arts i les Ciències, prop dels accessos de baixada al llit.

Es va informar de la recent presentació per l’Ajuntament de València del Projecte smart city que permetrà convertir en intel·ligents més de 1000 places d’aparcament gràcies a sensors que possibilitaran geolocalizar aquestes places i conéixer la seua disponibilitat en temps real. En una primera fase, que preveuen per a en el primer trimestre de 2021, s’inclouran 695 places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, a més d’altres per a càrrega i descàrrega i de taxi. També preveuen el desenvolupament d’un programa addicional que afavorirà el bon ús de les places en poder registrar la identificació de la targeta en l’app una vegada que s’aparque, de manera que els inspectors podran acudir si la plaça s’ha ocupat i no s’ha transmés una identificació de targeta.

Sessió d'octubre de la Comissió d'Accessibilitat de COCEMFE València

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es va reunir telemàticament el dia 6 d’octubre de 2020. Els principals temes tractats van ser:

Es va fer una valoració sobre el desenvolupament de la campanya de bany adaptat a les platges de València, resultant molt positiva una vegada solucionats els problemes inicials, per la qual cosa es transmetrà el reconeixement a l’Ajuntament i a Creu Roja. Es va iniciar l’elaboració de propostes d’ús de la platja i zona del passeig marítim fora de la temporada estival per a major gaudi de les persones amb mobilitat reduïda.

Respecte al Metre, es va valorar molt positivament la recent posada en marxa dels comandaments a distància per a accionar els ascensors, per a persones que no poden alçar els braços, sol·licitud que vam fer a FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, titular de Metrovalencia) i venim reivindicant des de fa diversos anys, i de la qual cosa informem a totes les associacions i fem una crida perquè es faça la màxima difusió entre les possibles persones interessades. En la web metrovalencia.es estan els detalls de sol·licitud i ús.

També informem del tractat en la recent reunió de la Mesa d’Accessibilitat FGV-CERMI CV, on es va informar per part d’FGV de l’estat de les diferents actuacions, moltes d’elles en diferent fase de tramitació (redacció de projecte, licitació..), ressaltant la realització ja acabada de l’adaptació de diversos passos de vianants en l’av. dels Tarongers, enfront de la Universitat Politècnica, en l’encreuament de les vies del tramvia, una altra de les nostres reivindicacions des de fa anys.

Es van comentar alguns problemes nous en els autobusos articulats de l’EMT, per a afegir a la llista de problemes a resoldre, i es va comentar el recent cessament del seu Director Gerent.

Es van valorar i van aprovar les aportacions al document de COCEMFE estatal en la consulta pública prèvia de l’Avantprojecte de Llei estatal de Mobilitat Sostenible i Finançament del Transport, que es van enviar posteriorment.

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es reuneix normalment els primers dimarts de mes i disposa del següent correu electrònic: accesibilidad@cocemfevalencia.org